Your search returned 42 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego / oprac. wykonane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie przez Wacława Wilczyńskiego i zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; red. nauk. Włodzimierz Dymarski ; [aut. : Władysław Balicki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd.1, dodr.Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042297] (1).
Studia ekonomiczne / [Elżbieta Adamczyk et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1983. Other title: Studia oeconomica.Availability: Copies available for loan: [M-011282] (1).
Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-087119] (1).
Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa / Witold Gabrusewicz [et al. ; red. nauk. Edmund Kurtys] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087503] (1).
Popyt turystyczny : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Agnieszka Niezgoda, Piotr Zmyślony ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049854] (1).
Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : AE, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Modele szkolenia zawodowego w warunkach gospodarki rynkowej / Aldona Andrzejczak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087371] (1).
Europejskie systemy polityczne / Piotr Andrzejewski, Przemysław Deszczyński, Krzysztof Gołata, Marian Szczepaniak ; [koordynator całości: Przemysław Deszczyński] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym / Krzysztof Fonfara [et al.] ; red. naukowa Marian Gorynia. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004060] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Marketing w handlu zagranicznym / Z. Foltyński [et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-018237] (1).
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-224] (34).
Myśl ekonomiczna Mikołaja Kopernika / Jan Czarkowski. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-027319] (1).
Geografia ekonomiczna : materiały do wykładów / Ryszard Domański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-029461] (1).
Transformacja handlu zagranicznego w Polsce : ewolucja polityki handlu zagranicznego a funkcjonowanie przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową zorganizowaną w dniach 21-22 września 1998 roku / red. nauk. Marian Gorynia, Jerzy Schroeder. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-000429] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029922] (2).
Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych / red. nauk. Wacław Jarmołowicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-101704] (1).
Mikołaj Kopernik : studia nad myślą społeczno-ekonomiczną i działalnością gospodarczą / Henryk Dunajewski ; [Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk Ekonomicznych]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. Availability: Copies available for hold on place: [M-071628] (1).
Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny / Jacek F. Nowak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046585] (2).
  Copies available for hold on place: [M-097592] (1).
Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych. Publisher: Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969-. Other title: Series Geographica-Oeconomica.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1012] (6).
Produkcja międzynarodowa : w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego / Ewa Mińska-Struzik ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Vademecum pilota grup turystycznych / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075905] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu / Krzysztof Malaga, Paweł Kliber ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-099646] (1).
Moje zmagania z ekonomią / Zbigniew Czerwiński ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-068015] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101889] (1).
Merchandising / Barbara Borusiak ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049347] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112342] (1).
Popyt turystyczny : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Agnieszka Niezgoda, Piotr Zmyślony ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Poznań : Wydawnictwo AE, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego / Piotr Adamczewski. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-095353] (1).
Lists:
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw w obliczu procesów internacjonalizacji i globalizacji / red. nauk. Maciej Szymczak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Lists:
Socjologia transportu w zarysie / Franciszek Krzykała ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006144] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Bioenergetyka szansą dla środowiska naturalnego - wybrane zagadnienia / Jan Kumider, Jerzy Zielnica ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo AE, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Lists:
System rekompensat dla inwestorów giełdowych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych / Bogna Janik. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-101893] (1).
Wybór pism ekonomicznych / M. Czernyszewski ; [przekł. dokonał Julian Maliniak]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1956. Other title: Izbrannye ekonomičeskie proizvedenija.Availability: Copies available for loan: [M-068211] (1).
  Copies available for hold on place: [M-002568] (1).

Powered by Koha