Your search returned 148 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Encyklopedia prawa dla ekonomistów / pod red. Czesławy Żuławskiej ; [aut.] Bogusława Gnela [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051478] (3).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
  Checked out (1).
Zarys psychologii / Maria Węgrzecka. Edition: Wyd. 4 popr.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-096953] (7).
  Copies available for hold on place: [M-095971] (1).
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych / Janusz Koczanowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075368] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112506] (1).
Badania marketingowe : podstawowe kierunki / Adam Sagan. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-009728] (1).
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław Owsiak] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo AE, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-021425] (1).
Podstawy zarządzania / Józef Machaczka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-007099] (2).
  Checked out (1).
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / pod red. Jana Targalskiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089538] (1).
Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty / Jan. M. Małecki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-011481] (1).
Studia ekonomiczne / [Elżbieta Adamczyk et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1983. Other title: Studia oeconomica.Availability: Copies available for loan: [M-011282] (1).
Odpowiedzialność za produkt / Bogusława Gnela. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-020799] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / oprac. zespół aut.: Małgorzata Bednarczyk [et al. ; red. Jan Targalski]. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-004075] (2).
  Copies available for hold on place: [M-021978] (1).
Jak racjonalnie gospodarować czasem? / Leszek Kozioł ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-011618] (1).
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt Szymla] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089536] (1).
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko / [materiały zebr. Kazimierz Lankosz ; bibliogr. zest. Marian Banach] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : AE, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-012294] (1).
Praktyka zarządzania / Peter F. Drucker ; [przetł. z ang. Tomasz Basiuk, Zygmunt Broniarek, Janusz Gołębiowski]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Czytelnik" : "Nowoczesność" ; Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-039177] (3).
Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan Kultys. Publisher: Kraków : AE, Wydaw. Uczelniane, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-011391] (9).
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne / Lucyna Mączka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007224] (9).
  Copies available for hold on place: [M-097582] (1).
Metoda aksjomatyczna w ekonomii : studia nad strukturą i ewolucją systemów ekonomicznych / Andrzej Malawski ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Edition: Dodr.Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-011395] (4).
  Copies available for hold on place: [M-011394] (1).
Studia z zakresu zarządzania publicznego : materiały seminarium naukowego nt. "Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego", zorganizowanego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [T. 1] / [red. nauk. Jerzy Hausner]. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2001. Other title: Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego.Availability: Copies available for loan: [M-078060] (2).
  Copies available for hold on place: [M-010507] (1).
Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością / Andrzej Iwasiewicz, Zbigniew Paszek. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-031912] (21).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Mapa polityczno-gospodarcza współczesnego świata / Jerzy Wrona ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006216] (1).
Mikroekonomia / pod red. Zofii Dach ; [aut. Zofia Dach et al.]. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006824] (11).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Wprowadzenie do ekonomii / pod red. Zofii Dach ; [aut.: Adam Cygan et al.]. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Abolicjonizm więzień : podejście racjonalne i humanistyczne : o karze pozbawienia wolności, o jej skutkach i możliwościach jej ograniczania / Halina Wantuła ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-036453] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070330] (1).
Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania / [red. nauk. z. Adam Stabryła]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo AE, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-021456] (1).
Jubileusz 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Tadeusz Grabiński, Zbigniew Paszek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. Other title: Jubileusz siedemdziesięciopięciolecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie.Availability: Copies available for loan: [M-082402] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-006323] (1).
Statystyka ogólna / pod red. Michała Woźniaka ; [aut.: Henryk Baranek et al.]. Edition: Wyd. 3 popr.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-113142] (7).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Nowy model gospodarki narodowej Polski okresu transformacji / Władysław Welfe. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1997. Availability: Copies available for loan: [MA-007057] (21).
  Copies available for hold on place: [MA-007056] (1).
Postzimnowojenny system międzynarodowy : upadek systemu dwubiegunowego i niepewna przyszłość / Andrzej Kreutz. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1997. Availability: Copies available for loan: [MA-007022] (34).
  Copies available for hold on place: [MA-007021] (1).
Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym : czyli: tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum / Józef Hozer. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. Availability: Copies available for loan: [MA-007002] (19).
  Copies available for hold on place: [MA-007001] (1).

Powered by Koha