Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kraków 2000 : w drodze do przyszłości = bound for the future = auf dem Weg in die Zukunft / [red. wyd. Barbara Mazan ; tekst Witold Ślusarski ; tł. Jolanta Herian-Ślusarska, Michał Rusinek ; współpraca Paweł Dubiel, Ziemowit Kościelny]. Publisher: Kraków : Norpol, 1996. Other title: Bound for the future | Auf dem Weg in die Zukunft.Availability: Copies available for hold on place: [M-027685] (1).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Iwona Adamska-Kuźmicka et al.]. Edition: Wyd. 2 [popr. i uzup.].Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054627] (6).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz et al.]. Edition: Wyd. 2 (popr. i uzup.).Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061755] (6).
  Checked out (2).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Anna Abramczyk et al.]. Edition: Wyd. 2 (popr. i uzup., dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-095754] (4).
Podręcznik diagnoz pielęgniarskich : przewodnik planowania opieki opartej na dowodach naukowych / Betty J. Ackley, Gail B. Ladwig ; [tł. Bartłomiej Barczyński et al.]. Edition: Wyd. pol. red. nauk. Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska.Publisher: Warszawa : GC Media House, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-108734] (8).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Iwona Adamska-Kuźmicka et al.]. Edition: Wyd. 2 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Other title: Wybrane działania pielęgniarskie.Availability: Copies available for loan: [M-095751] (3).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek. Edition: Wyd. 2 - 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Other title: Wybrane działania pielęgniarskie.Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (5).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / red. nauk. Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek ; [aut. Anna Abramczyk et al.]. Edition: Wyd. 2. - 4. dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. Other title: Założenia teoretyczne.Availability: No copies available
  Checked out (4).
Podstawy pielęgniarstwa : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek. Edition: Wyd. 2. - 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Other title: Założenia teoretyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Charakterystyka postrzegania zawodu pielęgniarki przez polskich studentów medycyny = Characteristic of the perception of the nursing profession by Polish students of medicine / Danuta Zarzycka, Ludmiła Marcinowicz, Mary Foley, Barbara Ślusarska, Adam Windak, Tomasz Cuber, Krzysztof Buczkowski, Beata Dobrowolska. Source: Zdrowie Publiczne Warszawa : [s. n.], 1934-Other title: Characteristic of the perception of the nursing profession by Polish students of medicine.
Poziom sprawności funkcjonalnej i psychospołecznej a poczucie satysfakcji z życia wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej = Level of functional and psychosocial efficiency and feeling of life satisfaction among residents of nursing homes / Barbara Ślusarska, Adrianna Brzezicka, Beata Dobrowolska, Bożena Zboina, Danuta Zarzycka, Tomasz Cuber. Source: Zdrowie Publiczne Warszawa : [s.n.], 1934-Other title: Level of functional and psychosocial efficiency and feeling of life satisfaction among residents of nursing homes.
Urzeczywistnianie "troski o człowieka" w życiu codziennym i praktyce zawodowej : doświadczenia studentów pielęgniarstwa = "Care for another" in everyday life and professional nursing practice : experience of nursing students / Beata Dobrowolska, Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Tomasz Cuber. Source: Zdrowie Publiczne Warszawa : [s. n.], 1934-Other title: "Care for another" in everyday life and professional nursing practice : experience of nursing students.
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1, Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej / redakcja naukowa Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska. Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. Other title: Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: No copies available
  Checked out (4).
Umiejętności pielęgniarskie katalog check-list : materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda. Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-107100] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (2).
Podstawy pielęgniarstwa. T. 2, Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej / redakcja naukowa Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda ; [autorzy Katarzyna Augustyniuk i 49 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. Other title: Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej.Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106934] (1).
  Checked out (3).
Analiza poziomu komfortu w opiece pielęgniarskiej na przykładzie pacjentów leczonych z powodu oparzeń = The level of comfort in nursing care on the example of patients treated for burns / Barbara J. Ślusarska, Alina Deluga, Paulina Kołodyńska, Danuta Zarzycka, Katarzyna Szczekala, Katarzyna Kocka, Grzegorz J. Nowicki. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Level of comfort in nursing care on the example of patients treated for burns.
Postępowanie w przypadku powikłań poprzetoczeniowych leczenia krwią : udział pielęgniarki = Procedure in case of complications following blood transfusion : the role of a nurse / Grzegorz J. Nowicki, Dorota Gadzała, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Procedure in case of complications following blood transfusion : the role of a nurse.
Przygotowanie pielęgniarek do radzenia sobie z problemami opieki nad pacjetami z chorobą nowotworową = The preparation of nurses to coping with cancer patients care problems / Anna Marciniak, Barbara Ślusarska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Preparation of nurses to coping with cancer patients care problems.
Pielęgniarstwo jako zawód zaufania publicznego : opinia młodzieży = Nursing as a profession of public trust : young people's opinion / Katarzyna Kocka, Agnieszka Bartoszek, Monika Owczarska, Barbara Ślusarska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Nursing as a profession of public trust : young people's opinion.
Udział pielęgniarki w leczeniu krwią : zasady przetaczania krwi i jej preparatów = The role of a nurse in blood transfusion / Grzegorz J. Nowicki, Dorota Gadzała, Barbara Ślusarska, Honorata Piasecka. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Role of a nurse in blood transfusion.
Women’s health behaviors and selected determinants in breast cancer prevention = Zachowania zdrowotne kobiet i wybrane ich determinanty w profilaktyce raka piersi / Barbara Ślusarska, Ewa Łochowska, Honorata Piasecka, Katarzyna Szczekala, Grzegorz Józef Nowicki. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Zachowania zdrowotne kobiet i wybrane ich determinanty w profilaktyce raka piersi.
Orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczych na potrzeby postępowania sądowego = Decisions on the type and range of care services for the purpose of court proceedings / Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Beata Dobrowolska, Alina Deluga, Alina Trojanowska, Elżbieta Bartoń. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Decisions on the type and range of care services for the purpose of court proceedings.
Zaburzenia snu jako powszechny problem społeczny : wybrane uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne = Sleep disorders as a common social problem : selected determinants and health consequences / Anna Sykut, Barbara Ślusarska, Bernadeta Jędrzejkiewicz, Grzegorz Nowicki. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Sleep disorders as a common social problem : selected determinants and health consequences.
Socio-demographic differentiation of selected risk factors in a group of patients with respiratory system diseases / Agnieszka B. Bartoszek, Katarzyna H. Kocka, Justyna Dejneka, Barbara Ślusarska, Marcin Rząca. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Społeczno-demograficzne zróżnicowanie wybranych czynników ryzyka u pacjentów z chorobami układu oddechowego.Online Access: Click here to access online
Motivational interviewing in obesity reduction / Katarzyna M. Szczekala, Barbara J. Ślusarska, Anna B. Goś. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Zastosowanie dialogu motywującego w praktyce redukcji otyłości.Online Access: Click here to access online
Empatia w pielęgniarstwie. Założenia, praktyka i jej empiryczne uwarunkowania = Empathy in nursing. Assumptions, practice and its empirical determinants / Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Beata Dobrowolska, Alina Deluga, Alina Trojanowska, Elżbieta Bartoń. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Empathy in nursing. Assumptions, practice and its empirical determinants.
The health locus of control and health behaviours declared by students of health sciences = Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne studentów nauk o zdrowiu / Sebastijan Forstnerič, Nino Fijačko, Majda Pajnkihar, Gregor Štiglic. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne studentów nauk o zdrowiu.
Determinants of health behaviors in individuals of medical and non-medical professions = Determinanty zachowań zdrowotnych osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne / Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Ewa Rudnicka-Drożak, Anna Wiśniewska, Bernadetta Jędrzejkiewicz, Kamil Pielaszkiewicz, Aleksandra Sekut. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Determinanty zachowań zdrowotnych osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne.
The degree of an Internet addiction among school youth = Stopień uzależnienia od Internetu w grupie uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych / Barbara Niedorys, Monika Mikos, Katarzyna Kocka, Barbara Ślusarska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Stopień uzależnienia od Internetu w grupie uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych.
Selected socio-demographic and work-related determinants of the social competence of professionally active nurses = Wybrane społeczno-demograficzne i zawodowe uwarunkowania kompetencji społecznych pielęgniarek aktywnych zawodowo / Agnieszka Chrzan-Rodak, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Marlena Ogórek, Danuta Zarzycka, Barbara Niedorys, Ewelina Dziedzic. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Wybrane społeczno-demograficzne i zawodowe uwarunkowania kompetencji społecznych pielęgniarek aktywnych zawodowo.

Powered by Koha