Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Baba na świeczniku / Ewa Łętowska ; rozmawiają: Mariusz Janicki i Stanisław Podemski. Publisher: Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", [1992]. Availability: Copies available for loan: [M-012102] (1).
Kodeks cywilny [Czechosłowckiej Republiki Socjalistycznej]. Kodeks gospodarczy [Czechosłowckiej Republiki Socjalistycznej]. Kodeks handlu międzynarodowego Czechosłowckiej Republiki Socjalistycznej / [red. nauk. Barbara Borudzka, Ewa Łętowska ; przeł. z jęz. czes. Krzysztof Dryzner et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. Other title: Občanský zákoník | Hospodářský zákoník | Zákon o právnich vztazich vmezinárodním obchodním styku (zákoník vmezinárodního obchodu) | Kodeksy: cywilny, gospodarczy i handlu międzynarodowego CSRR.Availability: Copies available for hold on place: [M-012142] (1).
Code civil de la République Populaire de Pologne / [trad. du polonais Maciej Szepietowski ; sous la direction de Józef Stanisław Piątkowski ; introd. par Ewa Łętowska et Józef Stanisław Piątkowski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-068490] (1).
Sąd Najwyższy USA : prawa i wolności obywatelskie / Stanisław Frankowski, Roger Goldman, Ewa Łętowska ; [tł. z ang. Joanna Krahelska]. Publisher: [Warszawa] : Biuro Instytucju Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, [ca 1997]. Other title: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki : prawa i wolności obywatelskie.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie przekształceń ustrojowych : (szkice) / Ewa Łętowska, Janusz Łętowski ; Instytut Nauk Prawnych PAN. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-000443] (1).
Tendencje rozwoju prawa cywilnego : zbiór studiów / pod red. Ewy Łętowskiej. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-070808] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068609] (1).
Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich / Ewa Łętowska, Czesława Żuławska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-012013] (1).
Europejskie prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Edition: [Stan prawny na 30 listopada 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Liberal concept of human rights in Central and Eastern Europe / Ewa Łętowska ; Institute of Public Affairs. Center for Constitutionalism and Legal Culture. Publisher: Warszawa : Instytut Praw Publicznych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-080904] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015449] (1).
Wzorce umowne : ogólne warunki, wzory, regulaminy / Ewa Łętowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-069369] (1).
Jugosłowiański kodeks zobowiązań / [red. nauk. Ewa Łętowska ; wstępem opatrzył Slbodan Perović ; przeł. z jęz. serboch. Krystyna Bąk] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich, 1983. Other title: Zakon o obligacionim odnosima.Availability: Copies available for hold on place: [M-069354] (1).
Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich / red. Ewa Łętowska, Konrad Osajda ; wprow. Ewa Łętowska, Agnieszka Świstak ; wybór i tł. orzeczeń Patrycja Borawska [et al.]. Edition: 2. wyd. uaktualnione.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo zobowiązań - część ogólna / red. Ewa Łętowska ; aut.: Małgorzata Bednarek [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084756] (1).
Umowy odnoszące się do osób trzecich / Ewa Łętowska, Przemysław Drapała, Małgorzata Bednarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046985] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Proces i prawo : rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego = Proces et droit : etudes juridiques: melanges offerts a l'honneur du professeur Jerzego Jodłowskiego / [red. nauk. Ewa Łętowska ; oprac. tekstów fr. Maciej Szepietowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. Other title: Proces et droit : etudes juridiques: melanges offerts a l'honneur du professeur Jerzego Jodłowskiego.Availability: Copies available for hold on place: [M-042790] (1).
Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego / Ewa Łętowska [et al.] ; pod red. Ewy Łętowskiej, Konrada Osajdy. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-097604] (1).
Prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-051466] (1).
Jak zaczynał Rzecznik Praw Obywatelskich : [felietony 1988-1991] / Ewa Łętowska. Publisher: Łódź : Agencja Master ; [Warszawa] : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-066431] (1).
  Copies available for hold on place: [M-066388] (1).
Prawo zobowiązań - część ogólna / red. Ewa Łętowska ; aut.: Małgorzata Bednarek [et al.]. Edition: 2. wyd., [stan prawny na dzień 1 listopada 2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Rzeźbienie państwa prawa : 20 lat później / Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów : komentarz / Ewa Łętowska. Edition: Wyd. 2 (zaktualiz. i uzup.), stan prawny: 1 listopada 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-085979] (1).
Rzeźbienie państwa prawa : 20 lat później / Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem. Edition: Dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-100854] (1).
O operze i o prawie / Ewa Łętowska, Krzysztof Pawłowski. Publisher: Warszawa : Wolter Kluwer, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Umowa o świadczenie przez osobę trzecią / Ewa Łętowska ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [MA-008118] (1).
Wykładnia konstytucji : aktualne problemy i tendencje / redakcja naukowa Marek Smolak ; [autorzy] Stanisław Czepita, Maciej Dybowski, Roman Hauser, Mikołaj Hermann, Marzena Kordela, Ewa Łętowska, Agnieszka Łyszkowska, Jarosław Mikołajewicz, Marek Smolak, Janusz Trzciński, Sławomira Wronkowska, Marek Zirk-Sadowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-107138] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.4] (1).
  Checked out (1).
Uprawnienia gmin w świetle skutków orzeczenia TK o Kościelnej Komisji Majątkowej / Ewa Łętowska. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Interpretacja a subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych / Ewa Łętowska. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-
Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r. / Ewa Łętowska, Jan Woleński. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Instiutionalization of domestic partnerships and the Constitution of the Republic of Poland of 1997.
Prawo w "płynnej nowoczesności" / Ewa Łętowska. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Law in the "liquid modernity".

Powered by Koha