Your search returned 148 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The effect of perinatal antibiotic prophylaxis on an early onset of symptomatic infections in newborns = Wpływ stosowania okołoporodowej profilaktycznej antybiotykoterapii na występowanie zakażeń wczesno-objawowych u noworodków / Sławomir Szymański, Katarzyna Szczerba, Violetta Konstanty-Kurkiewicz. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Wpływ stosowania okołoporodowej profilaktycznej antybiotykoterapii na występowanie zakażeń wczesno-objawowych u noworodków.
Astma u dzieci : aktualne rekomendacje i zalecenia edukacyjne dla pielęgniarek = Asthma in children : current recommendations and education options for nurses / Anna Bodajko-Grochowska, Anna Bednarek, Ewa Markut-Miotła. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Asthma in children : current recommendations and education options for nurses.
The symbols and traditions of nursing in the opinion of nursing students = Symbole i tradycje pielęgniarskie w opinii studentów kierunku pielęgniarstwa / Beata Gibas, Grażyna Dębska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Symbole i tradycje pielęgniarskie w opinii studentów kierunku pielęgniarstwa.
Elements of nurses’ professional image in electronic media and their connotations : the opinion of professionally active nurses = Elementy wizerunku zawodowego pielęgniarek w mediach elektronicznych oraz ich wydźwięk : opinia pielęgniarek aktywnych zawodowo / Anna Sykut, Klaudia Massalska, Beata Dobrowolska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Elementy wizerunku zawodowego pielęgniarek w mediach elektronicznych oraz ich wydźwięk : opinia pielęgniarek aktywnych zawodowo.
Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek/rzy funkcjonariuszy Służby Więziennej a czynniki ją warunkujące = The professional and social position of nurse officers in Prison Service and the determining factors / Violetta Cebulska, Violetta Koźlak, Anetta Pollok, Violetta Jachimowicz, Robert Koźlak. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Professional and social position of nurse officers in Prison Service and the determining factors.
Pediatric brain tumors : the importance of early identification of symptoms = Guzy mózgu u dzieci : znaczenie wczesnej identyfikacji objawów / Małgorzata Cybula-Misiurek, Krystyna Kiczuk, Iwona Czerwińska-Pawluk, Marzena Samardakiewicz. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Guzy mózgu u dzieci : znaczenie wczesnej identyfikacji objawów.
Zagadnienie śmierci pnia mózgu i transplantacji w świetle nauczania Kościoła Katolickiego = The brain death definition and human organs transplantation in the light of the Catholic Church teaching / Joanna Dudzińska, Beata Dobrowolska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Brain death definition and human organs transplantation in the light of the Catholic Church teaching.
Przymus bezpośredni : wyzwania dla praktyki pielęgniarskiej = Direct coercion : challenges for nursing practice / Edyta Karcz, Agnieszka Zimmermann. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Direct coercion : challenges for nursing practice.
Zaburzenia snu jako powszechny problem społeczny : wybrane uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne = Sleep disorders as a common social problem : selected determinants and health consequences / Anna Sykut, Barbara Ślusarska, Bernadeta Jędrzejkiewicz, Grzegorz Nowicki. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Sleep disorders as a common social problem : selected determinants and health consequences.
Nosocomial septicemia diseases in infants with body mass below 2500g, treated in Intensive Care Unit - comparative analysis = Zachorowania na posocznice wewnątrzszpitalne u noworodków z masą ciała poniżej 2500 g, leczonych w oddziale intensywnej terapii - analiza porównawcza / Magdalena Kołodziej, Bogusława Rudnicka, Krystyna Rochala. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Zachorowania na posocznice wewnątrzszpitalne u noworodków z masą ciała poniżej 2500 g, leczonych w oddziale intensywnej terapii - analiza porównawcza.
Health literacy and health related lifestyle among nursing students = Kompetencje zdrowotne i zdrowy tryb życia wśród studentów pielęgniarstwa / Tamara Štemberger Kolnik, Dejan Hozjan, Katarina Babnik. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Kompetencje zdrowotne i zdrowy tryb życia wśród studentów pielęgniarstwa.
Current practice in paediatric basic life support = Aktualne praktyki w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci / Jana Heczková, Alan Bulava. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Aktualne praktyki w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci.
Patient satisfaction with health care in an oncology setting = Zadowolenie pacjenta z opieki medycznej na oddziałach onkologicznych / Andrea Obročníková, Ľudmila Majerníková. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Zadowolenie pacjenta z opieki medycznej na oddziałach onkologicznych.
Praktyczne aspekty opieki nad dzieckiem chorym na atopowe zapalenie skóry : rola współpracy personelu medycznego z pacjentem i jego rodzicami. Edukacja i dieta = Practical aspects of caring for a child with atopic eczema : education and diet. The role of cooperation among medical staff and patients and their parents. Education and diet / Anna Skiba, Joanna Połomska, Hanna Sikorska-Szaflik, Alicja Woś, Andrzej Boznański, Barbara Sozańska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Practical aspects of caring for a child with atopic eczema : education and diet. The role of cooperation among medical staff and patients and their parents. Education and diet.
Praktyczne aspekty opieki nad dzieckiem chorym na atopowe zapalenie skóry : rola współpracy personelu medycznego z pacjentem i jego rodzicami. Obraz kliniczny, rozpoznanie i leczenie = Practical aspects of caring for a child with atopic eczema : the role of cooperation among medical staff and patients and their parents. Clinical presentation, diagnosis and treatment / Anna Skiba, Joanna Połomska, Hanna Sikorska-Szaflik, Alicja Woś, Andrzej Boznański, Barbara Sozańska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Practical aspects of caring for a child with atopic eczema : the role of cooperation among medical staff and patients and their parents. Clinical presentation, diagnosis and treatment.
Empatia w pielęgniarstwie. Założenia, praktyka i jej empiryczne uwarunkowania = Empathy in nursing. Assumptions, practice and its empirical determinants / Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Beata Dobrowolska, Alina Deluga, Alina Trojanowska, Elżbieta Bartoń. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Empathy in nursing. Assumptions, practice and its empirical determinants.
The level of emotional intelligence in undergraduate students of nursing = Poziom inteligencji emocjonalnej studentów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo / Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Poziom inteligencji emocjonalnej studentów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo.
The health locus of control and health behaviours declared by students of health sciences = Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne studentów nauk o zdrowiu / Sebastijan Forstnerič, Nino Fijačko, Majda Pajnkihar, Gregor Štiglic. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne studentów nauk o zdrowiu.
Inkontynencja jako problem społeczno-ekonomiczny = Urinary incontinence as the socioeconomic problem / Krystyna Klimaszewska, Mariola Bartusek. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Urinary incontinence as the socioeconomic problem.
Społeczny aspekt nietrzymania moczu u kobiet = The social aspects of urinary incontinence of women / Krystyna Klimaszewska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Social aspects of urinary incontinence of women.
Przegląd badań nad wydajnością pracy pielęgniarek = Review of studies concerning job performance of nursing staff / Marta Szara, Anna Ksykiewicz-Dorota, Jadwiga Klukow, Marzena Lamont. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Review of studies concerning job performance of nursing staff.
Actions improving the image of a nurse in electronic media. Opinion of medical students = Działania poprawiające wizerunek pielęgniarki w mediach elektronicznych. Opinia młodzieży studiującej na kierunkach medycznych / Klaudia Jakubowska, Anna Sykut. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Działania poprawiające wizerunek pielęgniarki w mediach elektronicznych. Opinia młodzieży studiującej na kierunkach medycznych.
The comparison of cardiovascular risk factors prevalence among Catholics and Seventh-day Adventists living in southern Poland = Porównanie rozpowszechnienia czynników ryzyka sercowo-naczyniowego wśród Katolików i Adwentystów Dnia Siódmego zamieszkujących teren Polski Południowej / Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Iwona Bodys-Cupak, Alicja Kamińska, Marcin Suder. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Porównanie rozpowszechnienia czynników ryzyka sercowo-naczyniowego wśród Katolików i Adwentystów Dnia Siódmego zamieszkujących teren Polski Południowej.
Interest in screening examinations among cancer patients = Zainteresowanie badaniami profilaktycznymi wśród osób chorujących na nowotwór / Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Anna Goś, Małgorzata Matuska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Zainteresowanie badaniami profilaktycznymi wśród osób chorujących na nowotwór.
Zaufanie w relacji lekarz-pacjent w świetle najnowszych badań = Trust in the doctor-patient relationship in the light of latest research / Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Jarosław Sak. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Trust in the doctor-patient relationship in the light of latest research.
Connection between psychological holistic factor and life satisfaction in old age : propensity score methods = Związek czynnika psychologicznego w ujęciu holistycznym z zadowoleniem z życia w podeszłym wieku : metody propensity score / Boris Miha Kaučič, Bojana Filej, Marija Ovsenik. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Związek czynnika psychologicznego w ujęciu holistycznym z zadowoleniem z życia w podeszłym wieku : metody propensity score.
The professional tasks of pediatric nurses according to parents of hospitalized children = Zadania zawodowe pielęgniarek pediatrycznych w opinii rodziców hospitalizowanych dzieci / Aneta Warmuz-Wancisiewicz, Jolanta Witanowska, Paulina Ufniarz, Andrzej Knapik, Bożena Stemplewska, Beata Jarecka. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Zadania zawodowe pielęgniarek pediatrycznych w opinii rodziców hospitalizowanych dzieci.
Nurses' knowledge of the medication management at intensive care units = Wiedza pielęgniarek dotycząca zarządzania lekami na oddziałach intensywnej terapii / Jana Heczková, Alan Bulava. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Wiedza pielęgniarek dotycząca zarządzania lekami na oddziałach intensywnej terapii.
Wizerunek pielęgniarek i pielęgniarstwa w Polsce w mediach oraz w opinii różnych grup społecznych. Systematyczny przegląd piśmiennictwa naukowego z lat 2010-2017 = Nurses’ and nursing image in Poland in the media and in the opinion of various social groups. Systematic review of scientific literature from 2010-2017 / Michał Machul, Agnieszka Chrzan-Rodak, Monika Bieniak, Jadwiga Bąk, Justyna Chałdaś-Majdańska, Beata Dobrowolska. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Nurses' and nursing image in Poland in the media and in the opinion of various social groups. Systematic review of scientific literature from 2010-2017.
Neutropenia dorosłych jako istotny problem diagnostyczny = Neutropenia in adults - significant diagnostic issue / Paulina Stefaniuk, Agnieszka Szymczyk, Monika Podhorecka. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2002-Other title: Neutropenia in adults - significant diagnostic issue.

Powered by Koha