Your search returned 105 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wspólnotowe prawo gospodarcze / Aleksander Cieśliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102824] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072556] (1).
Europejskie prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Edition: [Stan prawny na 30 listopada 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
VI Dyrektywa VAT : komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej / pod red. Krzysztofa Sachsa ; aut. Agnieszka Blachowicz [et al.]. Edition: Stan prawny: styczeń 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck : Ernst & Young, 2004. Other title: Szósta Dyrektywa VAT | Komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej : jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń : komentarz / Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny: czerwiec 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [M-024877] (1).
Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich / red. Ewa Łętowska, Konrad Osajda ; wprow. Ewa Łętowska, Agnieszka Świstak ; wybór i tł. orzeczeń Patrycja Borawska [et al.]. Edition: 2. wyd. uaktualnione.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych / Agnieszka Jankowska, Tomasz Kierzkowski (red.), Robert Knopik. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-023937] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej / Ewa Bagińska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082515] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
  Checked out (1).
Zakaz dyskryminacji w sferze podatków bezpośrednich w prawie podatkowym Wspólnoty Europejskiej / Adam Zalasiński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-068021] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077125] (1).
Nieważność czynności prawnej / Maciej Gutowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-010005] (3).
Agent handlowy : regulacje polskie i europejskie / Ewa Rott-Pietrzyk. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046991] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej / Paweł Dzienis. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076263] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Tomasz Szanciło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076297] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Pakt Stabilności i Wzrostu : funkcje, działanie i przyszłość / Artur Nowak-Far. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-098907] (1).
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych / Michał Bernat. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych / pod red. Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla ; autorzy: Władysław Czapliński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T. 1, Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem / Matthias Kramer, Maria Urbaniec, Andrzej Kryński (red.) ; [tł. na jęz. pol. zespół Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem pod kier. Ludgardy Buzek oraz Marii Urbaniec]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, cop. 2004. Other title: Internationales Umweltmanagement.Availability: Copies available for loan: [M-045108] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114716] (1).
Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. T. 2, Instrumenty i systemy zarządzania / Matthias Kramer, Jana Brauweiler, Zygfryd Nowak (red.) ; [tł. na jęz. pol. zespół Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem pod kierunkiem Ludgardy Buzek oraz Marii Urbaniec]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, cop. 2005. Other title: Internationales Umweltmanagement..Availability: Copies available for loan: [M-045109] (1).
  Copies available for hold on place: [M-114715] (1).
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk ; [tł. Łukasz Karpiesiuk]. Edition: 2. wyd., stan prawny: sierpień 2007.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Rada nadzorcza w spółce akcyjnej / Adam Opalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Europejski Tytuł Egzekucyjny w teorii i praktyce / Michał Arciszewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Obowiązek używania znaku towarowego : studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym / Marcin Trzebiatowski. Edition: Ustawa uwzględnia stan prawny na dzień 1.5.2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / red. Aleksander Cieśliński ; aut. Dariusz Adamski [et al.]. Edition: 2. wyd. zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo Internetu : teksty jednolite / wraz z wprow. Przemysława Polańskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: kwiecień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej / Magdalena Fedorowicz, Krystyna Nizioł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050678] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej / Tomasz Chilarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Mediacja : wybór źródeł, wzory dokumentów i pism, statystyki, bibliografia / Emil Kruk, Hanna Spasowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-101679] (1).
Zbiorowe prawo pracy : aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego / Krzysztof Walczak. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049453] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Polska w strefie euro / Michał Pronobis. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).

Powered by Koha