Your search returned 308 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; aut. Grzegorz Goździewicz [et al.]. Edition: 3. wyd., [stan prawny na dzień 1.1.2003 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-021318] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz / Marta Litwińska. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2002. Other title: KSH Komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-082479] (3).
  Copies available for hold on place: [M-072537] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz, orzecznictwo / Janusz A. Strzępka [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-082480] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072563] (1).
Prawo działalności gospodarczej : komentarz / Włodzimierz Kubala. Edition: Stan prawny: 31. 3. 2000 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-021316] (1).
Kodeks pracy : komentarz / Jerzy Wratny. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Other title: Kp - komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-078071] (2).
Prawo pracy : akty wykonawcze : komentarz / red. Wojciech Muszalski, Krzysztof Walczak ; aut. Leonarda Dobrzelecka [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-072573] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Janusz Gajda [et al.]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-000501] (1).
Ustawa o partiach politycznych : komentarz / Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak ; pod red. Mirosława Granata. Edition: Wyd. 2, stan prawny: 1 stycznia 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Ustawa o partiach politycznych : komentarz / Andrzej Gorgol, Mirosław Granat, Jacek Sobczak ; pod red. Mirosława Granata. Edition: Stan prawny: grudzień 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-074137] (1).
Traktat o Unii Europejskiej : komentarz / red. Kazimierz Lankosz ; aut.: Agata Capik [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Podatek dochodowy od osób prawnych : komentarz / red. Janusz Marciniuk ; aut. Piotr Baraniak [et al.]. Edition: Stan prawny: styczeń 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-035119] (1).
Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz / red. Janusz Marciniuk ; aut.: Piotr Baraniak [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny: styczeń 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-030629] (1).
Umowa ubezpieczenia : art. 805-834 kc : komentarz / Marcin Krajewski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2004. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-051462] (3).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do art. 1-534 / redaktor Edward Gniewek ; autorzy Beata Burian, Andrzej Cisek, Wojciech Dubis, Edward Gniewek, Jacek Gołaczyński, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Jerzy Strzebińczyk, Krzysztof Zagrobelny. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Other title: KC.Availability: Copies available for hold on place: [M-000513] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 5, [Komentarz do artykułów 585-595 KSH oraz do przepisów okołokodeksowych] / Stanisław Sołtysiński [et al. ; poszczególne części koment. oprac. Jacek Giezek et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076527] (7).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: 6. wyd. zaktualizowane i rozsz., [wg stanu prawnego na 1.1.2004 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-079307] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-296 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-034927] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 2, Komentarz do artykułów 297-467 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-034928] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 3, Komentarz do artykułów 468-682 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046944] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do artykułów 1-150 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-043731] (8).
Kodeks spółek handlowych. T. 4, Komentarz do artykułów 459-633 / Stanisław Sołtysiński [et al.] ; przepisy karne oprac. Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-074903] (5).
Kodeks spółek handlowych : komentarz do artykułów 459-633 : suplement do Tomu 4 / Stanisław Sołtysiński [et al.] ; przepisy karne oprac. Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-025510] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks postępowania karnego : komentarz : suplement do tomów I-III / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-024887] (1).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 535-1088 / redaktor Edward Gniewek ; autorzy Beata Burian, Wojciech Dubis, Jacek Gołaczyński, Julian Jezioro, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Krzysztof Zagrobelny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. Other title: KC.Availability: Copies available for loan: [M-043650] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000512] (1).
Kodeks pracy : komentarz / Jerzy Wratny. Edition: 3. wyd., [stan prawny na dzień 1.7.2004 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. Other title: KP - komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-056216] (2).
VI Dyrektywa VAT : komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej / pod red. Krzysztofa Sachsa ; aut. Agnieszka Blachowicz [et al.]. Edition: Stan prawny: styczeń 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck : Ernst & Young, 2004. Other title: Szósta Dyrektywa VAT | Komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Kodeks pracy : komentarz. T. 1, Art. 1-189¹ / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Other title: KP.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej : jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń : komentarz / Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny: czerwiec 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [M-024877] (1).
Prawo bankowe : komentarz / Bernard Smykla. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046939] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067432] (1).

Powered by Koha