Your search returned 109 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; aut. Grzegorz Goździewicz [et al.]. Edition: 3. wyd., [stan prawny na dzień 1.1.2003 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-021318] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz, orzecznictwo / Janusz A. Strzępka [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-082480] (1).
  Copies available for hold on place: [M-072563] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Janusz Gajda [et al.]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-000501] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 5, [Komentarz do artykułów 585-595 KSH oraz do przepisów okołokodeksowych] / Stanisław Sołtysiński [et al. ; poszczególne części koment. oprac. Jacek Giezek et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076527] (7).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: 6. wyd. zaktualizowane i rozsz., [wg stanu prawnego na 1.1.2004 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-079307] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-296 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-034927] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 2, Komentarz do artykułów 297-467 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-034928] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 3, Komentarz do artykułów 468-682 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046944] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do artykułów 1-150 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-043731] (8).
Kodeks spółek handlowych. T. 4, Komentarz do artykułów 459-633 / Stanisław Sołtysiński [et al.] ; przepisy karne oprac. Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-074903] (5).
Kodeks spółek handlowych : komentarz do artykułów 459-633 : suplement do Tomu 4 / Stanisław Sołtysiński [et al.] ; przepisy karne oprac. Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-025510] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks postępowania karnego : komentarz : suplement do tomów I-III / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-024887] (1).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do artykułów 1-449¹¹ / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 4, [zaktualizowano na dzień 1 stycznia 2005 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046945] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 1, Komentarz do artykułów 117-221 / red. Andrzej Wąsek ; aut. Marian Flemming [et al.]. Edition: 2 wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-079245] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do artykułów 222-316 / red. Andrzej Wąsek ; aut. Oktawia Górniok [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-079246] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450-1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053465] (1).
Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Stanisław Gurgul. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-083681] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 2, Komentarz do artykułów 151-300 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093046] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do artykułów 1-150 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084449] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: 8. wyd. zaktualizowane i rozsz., [wg stanu prawnego na 1.2.2006 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075604] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 2, Komentarz do artykułów 151-300 / Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076526] (4).
  Copies available for hold on place: [M-031712] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 3, Komentarz do artykułów 301-458 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-051590] (4).
Kodeks postępowania karnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-296 / red. Piotr Hofmański ; aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-079247] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 2, Komentarz do artykułów 297-467 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-079248] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505, 14 / red. prof. dr hab. Kazimierz Piasecki; aut. dr Anna Barańska [et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-064359] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1088 / red. Kazimierz Piasecki ; aut. Anna Barańska [et al.]. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-064360] (1).
Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; aut. Grzegorz Goździewicz [et al.]. Edition: 5. wyd., stan prawny: 1 maja 2005 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047305] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz do artykułów 1096-1217 KPC oraz aktów prawnych UE regulujących międzynarodowe postępowanie cywilne / Kazimierz Piasecki. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104527] (1).
Kodeks pracy : komentarz / red. Wojciech Muszalski ; aut. Grzegorz Goździewicz [et al.]. Edition: 6. wyd., stan prawny: 1 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058421] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: 9. wyd. zaktualizowane i rozsz.Publisher: Warszawa : C.H.Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051070] (3).

Powered by Koha