Your search returned 87 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania karnego i inne teksty prawne / teksty jednolite wraz z wprow. Jana Grajewskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red.: Barbara Porzecka, Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 11, stan prawny październik 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KPK - Kodeks postępowania karnego.Availability: Copies available for hold on place: [M-030607] (1).
Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 26. wyd., stan prawny: czerwiec 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2007. Other title: Kodeks cywilny z wprowadzeniem | Kodeks cywilny.Availability: Copies available for loan: [M-025571] (4).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek ; wprow. Maciej Nałęcz]. Edition: 12. wyd., stan prawny: wrzesień 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007. Other title: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z wprowadzeniem | Kodeks rodzinny i opiekuńczy.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek ; wprowadzenie Ewa Skibińska]. Edition: 8. wyd., stan prawny: październik 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2007. Other title: Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem | Prawo Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-075564] (1).
Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red.: Aneta Flisek ; wprowadzenie Maciej Nałęcz]. Edition: 10. wyd., stan prawny: listopad 2007 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2007. Other title: Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-046806] (1).
Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek ; wprowadzenie Ewa Skibińska]. Edition: 9. wyd., stan prawny: luty 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2008. Other title: Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem | Prawo Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-048873] (1).
Konstytucja RP i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Lecha Garlickiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: 5. wyd., stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i inne teksty prawne.Availability: Copies available for loan: [M-109708] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109919] (1).
Kodeks spółek handlowych i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Szajkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: 15. wyd., stan prawny: listopad 2007 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych.Availability: Copies available for loan: [M-082478] (2).
Prawo zamówień publicznych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 6, stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2008. Other title: Prawo zamówień publicznych z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-083876] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Wyd. 17, stan prawny: czerwiec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KC KPC KRO.Availability: Copies available for loan: [M-090449] (2).
  Copies available for hold on place: [M-107555] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 8. wyd., stan prawny: kwiecień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KK, KPK, KKW, KSKU | KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne.Availability: Copies available for hold on place: [M-027010] (1).
Prawo bankowe : Ustawa o Narodowym Banku Polskim ; Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych ; Przepisy ogólne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. Edition: 2 wyd., stan prawny: maj 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: PrBank - Prawo bankowe, NBP - Ustawa o Narodowym Banku Polskim, BankHipU - Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Przepisy ogólne | PrBank, NBP, BankHipU, Przepisy ogólne.Availability: Copies available for loan: [M-056604] (1).
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: czerwiec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych, KRSU - Krajowy Rejestr Sądowy, SEU - Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej | KSH, KRSU, SEU.Availability: Copies available for hold on place: [M-107580] (1).
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie w sprawach gospodarczych : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 5 wyd., stan prawny: czerwiec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych, KRSU - Krajowy Rejestr Sądowy, MSiGU - Monitor Sądowy i Gospodarczy, PrUpN - Prawo upadłościowe i naprawcze | KSH, KRS, MSiGU, PrUpN.Availability: Copies available for loan: [M-084448] (1).
Prawo Internetu : teksty jednolite / wraz z wprow. Przemysława Polańskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: kwiecień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 11. wyd., stan prawny: październik 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2008. Other title: Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem | Prawo Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-048924] (2).
Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 29. wyd., stan prawny: październik 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2008. Other title: Kodeks cywilny z wprowadzeniem | Kodeks cywilny.Availability: Copies available for loan: [M-078764] (1).
Prawo wykroczeń wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 8. wyd., stan prawny: wrzesień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2008. Other title: Prawo wykroczeń z wprowadzeniem | Prawo wykroczeń.Availability: Copies available for loan: [M-050958] (1).
Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek ; wprow. Maciej Nałęcz]. Edition: 9. wyd., stan prawny: październik 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2007. Other title: Kodeks spółek handlowych z wprowadzeniem | Kodeks spółek handlowych.Availability: Copies available for loan: [M-025507] (1).
Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek ; wprow. Maciej Nałęcz]. Edition: 10. wyd., stan prawny: maj 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2008. Other title: Kodeks spółek handlowych z wprowadzeniem | Kodeks spółek handlowych.Availability: Copies available for loan: [M-025505] (1).
Kodeks postępowania cywilnego wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek ; wprow. Maciej Nałęcz]. Edition: 23. wyd., stan prawny: sierpień 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007. Other title: Kodeks postępowania cywilnego z wprowadzeniem | Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-025532] (1).
Kodeks postępowania cywilnego wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 26. wyd., stan prawny: czerwiec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2008. Other title: Kodeks postępowania cywilnego z wprowadzeniem | Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-025516] (1).
Kodeks postępowania cywilnego wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 27. wyd., stan prawny: wrzesień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2008. Other title: Kodeks postępowania cywilnego z wprowadzeniem | Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for loan: [M-025556] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 11. wyd., stan prawny: sierpień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KC Kodeks cywilny. KPC Kodeks postępowania cywilnego. KRO Kodeks rodzinny i opiekuńczy. KSCU Koszty sądowe cywilne | KC, KPC, KRO, KSCU.Availability: Copies available for loan: [M-103413] (2).
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : akty wykonawcze, teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / [red. Aneta Flisek]. Edition: 4. wyd., stan prawny: grudzień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: KPA, EgzAdmU, PostAdmU | KPA - Kodeks postępowania administracyjnego, EgzAdmU - Postępowanie egzekucyjne w administracji, PostAdmU - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek ; wprow. Maciej Nałęcz]. Edition: 10. wyd., stan prawny: kwiecień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2008. Other title: Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-064725] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 7. wyd., stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KK, KPK, KKW, KSKU | KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne.Availability: Copies available for loan: [M-022465] (1).
Kodeks karny wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 29. wyd., stan prawny: styczeń 2009 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2009. Other title: Kodeks karny z wprowadzeniem | Kodeks karny.Availability: Copies available for loan: [M-051662] (1).
Ustawa o radcach prawnych wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: październik 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2008. Other title: Ustawa o radcach prawnych z rozporządzeniami | Ustawa o radcach prawnych.Availability: Copies available for hold on place: [M-109562] (1).
Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 30. wyd., stan prawny: styczeń 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2009. Other title: Kodeks cywilny z wprowadzeniem | Kodeks cywilny.Availability: Copies available for loan: [M-051783] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha