Your search returned 1902 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europejskie prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Edition: [Stan prawny na 30 listopada 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa ubezpieczenia : art. 805-834 kc : komentarz / Marcin Krajewski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2004. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-051462] (3).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 7. wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-001821] (6).
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. Edition: 3. wyd. uzup. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-075077] (11).
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. Edition: 5. wyd. zm. i zaktual.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-074969] (10).
  Copies available for hold on place: [M-034676] (1).
Zobowiązania : część szczegółowa / Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska. Edition: 5. wyd. zm. i zaktualizowane, [stan prawny do lipca 2004 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076572] (11).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do art. 1-534 / redaktor Edward Gniewek ; autorzy Beata Burian, Andrzej Cisek, Wojciech Dubis, Edward Gniewek, Jacek Gołaczyński, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Jerzy Strzebińczyk, Krzysztof Zagrobelny. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Other title: KC.Availability: Copies available for hold on place: [M-000513] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 5, [Komentarz do artykułów 585-595 KSH oraz do przepisów okołokodeksowych] / Stanisław Sołtysiński [et al. ; poszczególne części koment. oprac. Jacek Giezek et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076527] (7).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 listopada 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051025] (2).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Janina Panowicz-Lipska ; aut.: Roman Budzinowski [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051019] (2).
Przewodnik stypendialny dla prawników 2004 / Jarosław Bełdowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003275] (4).
  Copies available for hold on place: [M-006592] (1).
Kodeks pracy : edycja druga / Krzysztof Walczak. Edition: Stan prawny: 1 marzec 2004 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Other title: KP - kodeks pracy | KP : edycja druga.Availability: Copies available for hold on place: [M-028168] (1).
Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze / Jan B. Gajda. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-051758] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: 6. wyd. zaktualizowane i rozsz., [wg stanu prawnego na 1.1.2004 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-079307] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-296 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-034927] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 2, Komentarz do artykułów 297-467 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-034928] (1).
Kodeks postępowania karnego. T. 3, Komentarz do artykułów 468-682 / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046944] (1).
Kodeks spółek handlowych. T. 1, Komentarz do artykułów 1-150 / Stanisław Sołtysiński [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-043731] (8).
Kodeks spółek handlowych. T. 4, Komentarz do artykułów 459-633 / Stanisław Sołtysiński [et al.] ; przepisy karne oprac. Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-074903] (5).
Kodeks spółek handlowych : komentarz do artykułów 459-633 : suplement do Tomu 4 / Stanisław Sołtysiński [et al.] ; przepisy karne oprac. Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-025510] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks postępowania karnego : komentarz : suplement do tomów I-III / aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek ; red. Piotr Hofmański. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-024887] (1).
Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / Piotr Czarny [et al.]. Edition: Wyd. 3 rozsz. i zaktual. / pod red. Pawła Sarneckiego.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1999. Other title: Prawo konstytucyjne RP.Availability: Copies available for loan: [M-031247] (3).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; [aut.:] Piotr Czarny [et al.]. Edition: Wyd. 4 rozsz. i zaktual.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2002. Other title: Prawo konstytucyjne RP.Availability: Copies available for loan: [M-047529] (1).
Prawo konstytucyjne / pod red. Piotra Tulei ; [aut.] Piotr Czarny [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-109952] (1).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 535-1088 / redaktor Edward Gniewek ; autorzy Beata Burian, Wojciech Dubis, Jacek Gołaczyński, Julian Jezioro, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Krzysztof Zagrobelny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. Other title: KC.Availability: Copies available for loan: [M-043650] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000512] (1).
Kodeks pracy : komentarz / Jerzy Wratny. Edition: 3. wyd., [stan prawny na dzień 1.7.2004 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. Other title: KP - komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-056216] (2).
VI Dyrektywa VAT : komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej / pod red. Krzysztofa Sachsa ; aut. Agnieszka Blachowicz [et al.]. Edition: Stan prawny: styczeń 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck : Ernst & Young, 2004. Other title: Szósta Dyrektywa VAT | Komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Polnisches Arbeitsgesetzbuch : zweisprachige Textausgabe Polnisch-Deutsch / Textübers. von Tomasz Major. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2004. Other title: Kodeks pracy | Polnisches ArbGB | KP.Availability: Copies available for hold on place: [M-073288] (1).

Powered by Koha