Your search returned 70 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: Wyd. 9 zm.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046245] (7).
  Copies available for hold on place: [M-024881] (1).
  Checked out (1).
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: Wyd. 4 zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-062520] (2).
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: Wyd. 3 zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-031580] (2).
Kodeks karny : pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice / Marcin Dietrich, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Magdalena Czernicka. Edition: 2. wyd. zaktualizowane.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-023129] (5).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 1, Komentarz do artykułów 117-221 / red. Andrzej Wąsek ; aut. Marian Flemming [et al.]. Edition: 2 wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-079245] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do artykułów 222-316 / red. Andrzej Wąsek ; aut. Oktawia Górniok [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-079246] (1).
Prawo karne / Andrzej Marek. Edition: 5. wyd. zm. i uaktual.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-035388] (1).
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: Wyd. 6. zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-019900] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 4, stan prawny wrzesień 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne | KK, KPK, KKW, KSKU.Availability: Copies available for hold on place: [M-000507] (1).
Kodeks karny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Marka oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 13. wyd., [stan prawny: październik 2005 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KK - Kodeks karny.Availability: Copies available for hold on place: [M-035459] (1).
Prawo karne / Lech Gardocki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck : PWN, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-031550] (1).
Kodeks karny wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka, Aleksandra Dróżdż]. Edition: 22. wyd., stan prawny: styczeń 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007. Other title: Kodeks karny z wprowadzeniem | Kodeks karny.Availability: Copies available for loan: [M-004641] (3).
Prawo karne / Andrzej Marek. Edition: 8. wyd. zm. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075538] (2).
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: Wyd. 13 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048411] (3).
Prawo karne / Andrzej Marek. Edition: 8. wyd. zm. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053332] (7).
  Checked out (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 8. wyd., stan prawny: kwiecień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KK, KPK, KKW, KSKU | KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne.Availability: Copies available for hold on place: [M-027010] (1).
Prawo karne / Lech Gardocki. Edition: 14. wyd. zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085161] (10).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 7. wyd., stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Other title: KK, KPK, KKW, KSKU | KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne.Availability: Copies available for loan: [M-022465] (1).
Kodeks karny wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 29. wyd., stan prawny: styczeń 2009 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2009. Other title: Kodeks karny z wprowadzeniem | Kodeks karny.Availability: Copies available for loan: [M-051662] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do artykułów 1-31 / red.: Michał Królikowski, Robert Zawłocki ; aut.: Magdalena Błaszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066480] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 2, Komentarz do artykułów 32-116 / red.: Michał Królikowski, Robert Zawłocki ; aut.: Magdalena Błaszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-066976] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do artykułów 1-31 / red.: Michał Królikowski, Robert Zawłocki ; aut.: Magdalena Błaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099292] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 2, Komentarz do artykułów 32-116 / red.: Michał Królikowski, Robert Zawłocki ; aut.: Magdalena Błaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-099213] (1).
Prawo karne / Andrzej Marek. Edition: 10. wyd. zm. i uaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-105142] (5).
  Checked out (1).
Prawo karne : zagadnienia teorii i praktyki / Andrzej Marek. Edition: Stan prawny na czerwiec 1997.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zbrodnie wojenne, przestępstwa przeciwko pokojowi, państwu i obronności : rozdział XVI, XVII, XVIII Kodeksu karnego : komentarz / Marian Flemming, Janina Wojciechowska. Edition: Stan prawny: maj 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-086854] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 1, Komentarz do artykułów 117-221 / red. Andrzej Wąsek, Robert Zawłocki ; aut. Marian Flemming [et al.]. Edition: 4. wyd., stan prawny włącznie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 5.11.2009 r. (o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 206, poz. 1589), która m.in. rozszerza katalog przestępstw przeciwko wolności seksualnej [...].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-099212] (1).
Kodeks karny : część szczególna. T. 2, Komentarz do artykułów 222-316 / red. Andrzej Wąsek, Robert Zawłocki ; aut. Oktawia Górniok [et al.]. Edition: 4. wyd., [stan prawny włącznie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 20.5.2010 r. (o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - wprowadzający Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowanie karnego, Dz.U. Nr 98, poz. 696...].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-099494] (1).
Prawo karne / Małgorzata Gałązka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Prawo karne wykonawcze / Małgorzata Kuć, Małgorzata Gałązka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).

Powered by Koha