Your search returned 118 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europejskie prawo wspólnotowe : zagadnienia teorii i praktyki. T. 1 / Cezary Mik. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-099089] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Wspólnotowe prawo gospodarcze / Aleksander Cieśliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102824] (2).
  Copies available for hold on place: [M-072556] (1).
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / red. Ryszard Skubisz ; wprow. Ewa Skrzydło-Tefelska, Ryszard Skubisz, Andrzej Wróbel ; wybór orzeczeń Paweł Gilowski, Dawid Miąsik ; [tł. Edyta Całka et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-104751] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Anna Łabędzka, Maciej Szpunar ; (red.) Adam Łazowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-098668] (2).
  Copies available for hold on place: [M-031263] (1).
Europejskie prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Edition: [Stan prawny na 30 listopada 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / Piotr Czarny [et al.]. Edition: Wyd. 3 rozsz. i zaktual. / pod red. Pawła Sarneckiego.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1999. Other title: Prawo konstytucyjne RP.Availability: Copies available for loan: [M-031247] (3).
Prawo konstytucyjne / pod red. Piotra Tulei ; [aut.] Piotr Czarny [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-109952] (1).
VI Dyrektywa VAT : komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej / pod red. Krzysztofa Sachsa ; aut. Agnieszka Blachowicz [et al.]. Edition: Stan prawny: styczeń 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck : Ernst & Young, 2004. Other title: Szósta Dyrektywa VAT | Komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky ; red. Maria Magdalena Kenig-Witkowska. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-035998] (1).
Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich / red. Ewa Łętowska, Konrad Osajda ; wprow. Ewa Łętowska, Agnieszka Świstak ; wybór i tł. orzeczeń Patrycja Borawska [et al.]. Edition: 2. wyd. uaktualnione.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych / Agnieszka Jankowska, Tomasz Kierzkowski (red.), Robert Knopik. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-023937] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Europejska spółka akcyjna : założenie, funkcjonowanie, likwidacja / Katarzyna Niedzielska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075676] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Europejskie prawo spółek / Jacek Napierała. Edition: Stan prawny z 1.12.2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047283] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Zakaz dyskryminacji w sferze podatków bezpośrednich w prawie podatkowym Wspólnoty Europejskiej / Adam Zalasiński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-068021] (1).
  Copies available for hold on place: [M-077125] (1).
Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Anna Łabędzka, Adam Łazowski, Maciej Szpunar ; red. Adam Łazowski. Edition: Wyd. 3, popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004628] (5).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky ; red. Maria Magdalena Kenig-Witkowska. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004627] (2).
  Copies available for hold on place: [M-040748] (1).
Prawo podatkowe / Andrzej Buczek [et al.]. Edition: Stan prawny: czerwiec 2006.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079338] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego / Ewelina Cała-Wacinkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-051690] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej / Zbigniew Bukowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-053799] (7).
Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS / Maciej Dybowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-095160] (1).
  Copies available for hold on place: [M-109824] (1).
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky ; red. Maria Magdalena Kenig-Witkowska. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-008301] (9).
W kierunku europeizacji prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu = Towards europeanization of private law : essays in honour of professor Jerzy Rajski / red. księgi: Adam Brzozowski, Wojciech Kocot, Katarzyna Michałowska ; [aut. Guido Alpa et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007. Other title: Towards europeanization of private law : essays in honour of professor Jerzy Rajski.Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka, Aleksandra Dróżdż]. Edition: 7. wyd., stan prawny: maj 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2007. Other title: Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem | Prawo Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-084921] (2).
Spółki europejskie wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka ; wprow. Ewa Skibińska]. Edition: 2. wyd., stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2006. Other title: Spółki europejskie z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-046834] (1).
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1 / Katarzyna Czajkowska-Matosiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-019266] (3).
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych / Michał Bernat. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym / Ewa Rott-Pietrzyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047222] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych / pod red. Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla ; autorzy: Władysław Czapliński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo europejskie / Michael Ahlt ; red. i konsult. nauk. wyd. pol. Jerzy A. Wojciechowski ; [tł. Anna Rubinowicz]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-031330] (1).

Powered by Koha