Your search returned 97 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [oraz przepisy wprowadzające] : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 10., stan prawny: wrzesień 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004. Other title: KC Kodeks cywilny | KC, KPC, KRO.Availability: Copies available for hold on place: [M-074097] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-074102] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 6. wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-031652] (11).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 7. wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-001821] (6).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do art. 1-534 / redaktor Edward Gniewek ; autorzy Beata Burian, Andrzej Cisek, Wojciech Dubis, Edward Gniewek, Jacek Gołaczyński, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Jerzy Strzebińczyk, Krzysztof Zagrobelny. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Other title: KC.Availability: Copies available for hold on place: [M-000513] (1).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Jerzy Rajski ; aut.: Adam Brzozowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 listopada 2003 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051025] (2).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Janina Panowicz-Lipska ; aut.: Roman Budzinowski [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051019] (2).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 535-1088 / redaktor Edward Gniewek ; autorzy Beata Burian, Wojciech Dubis, Jacek Gołaczyński, Julian Jezioro, Józef Kremis, Piotr Machnikowski, Józef Nadler, Krzysztof Zagrobelny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. Other title: KC.Availability: Copies available for hold on place: [M-000512] (1).
  Checked out (1).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do artykułów 1-449¹¹ / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 4, [zaktualizowano na dzień 1 stycznia 2005 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046945] (1).
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450-1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053465] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 8. wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-010034] (12).
Kodeks cywilny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Zbigniewa Radwańskiego oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 24 wyd., stan prawny: styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Other title: KC Kodeks cywilny [...].Availability: Copies available for loan: [M-048166] (2).
Prawo cywilne - część ogólna : pytania, kazusy, tablice / Marcin Hałgas, Piotr Kostański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003134] (3).
Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek ; aut. Beata Burian [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048028] (11).
Kodeks cywilny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Adama Szpunara oraz z indeksem rzeczowym. Edition: Wyd. 12, stan prawny: listopad 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2000. Other title: KC Kodeks cywilny, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece [...].Availability: Copies available for loan: [M-031548] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: Wyd. 4 zm. i poszerz., stan prawny z połowy 1999 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-031648] (1).
Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka, Aleksandra Dróżdż]. Edition: 25. wyd., stan prawny: listopad 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2007. Other title: Kodeks cywilny z wprowadzeniem.Availability: Copies available for loan: [M-048147] (1).
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego / wprow. Marek Safjan ; red. prowadzący Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz ; aut. Bartosz Bolesławski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046994] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks cywilny : edycja druga / Magdalena Rozwadowska-Herrmann. Edition: Stan prawny: 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: KC Kodeks cywilny | KC : edycja druga.Availability: Copies available for hold on place: [M-002395] (1).
Prawo cywilne - część ogólna / red. Marek Safjan ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080568] (3).
Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 2 / wprow. Krzysztof Pietrzykowski ; wybór i oprac. Piotr Bogdanowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-072424] (2).
Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 1 / wprow. Krzysztof Pietrzykowski ; wybór i oprac. Piotr Bogdanowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102092] (3).
Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 26. wyd., stan prawny: czerwiec 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2007. Other title: Kodeks cywilny z wprowadzeniem | Kodeks cywilny.Availability: Copies available for loan: [M-025571] (4).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 9. wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004660] (6).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do artykułów 1-449¹¹ / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-067314] (1).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-074907] (3).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualiz., stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-093045] (3).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-043643] (1).
Kodeks cywilny w orzecznictwie i piśmiennictwie. Księga 1, Część ogólna / [wybór i oprac.] Paweł Suski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-075034] (1).

Powered by Koha