Your search returned 120 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozwiązanie umowy przez strony / Agnieszka Pyrzyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dörre-Nowak. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098675] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Europejska spółka akcyjna : założenie, funkcjonowanie, likwidacja / Katarzyna Niedzielska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075676] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Nieważność czynności prawnej / Maciej Gutowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-010005] (3).
Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawowej / Małgorzata Łączkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-019269] (2).
  Copies available for hold on place: [M-099178] (1).
Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego / Ewelina Cała-Wacinkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-051690] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Prawa pacjenta : między autonomią a paternalizmem / Jędrzej Bujny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-005084] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce / Agnieszka Mikos. Edition: [Stan prawny na dzień 1.4.2006 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-066766] (4).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej / Łukasz Węgrzynowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Swoboda umów według art. 353¹ kc : konstrukcja prawna / Piotr Machnikowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Swoboda działalności gospodarczej / Marek Szydło. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu / Maciej Muliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-008276] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Umowy odnoszące się do osób trzecich / Ewa Łętowska, Przemysław Drapała, Małgorzata Bednarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046985] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego / wprow. Marek Safjan ; red. prowadzący Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz ; aut. Bartosz Bolesławski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046994] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ochrona znaków towarowych w Internecie / Anna Kobylańska. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Własność zabytków / Monika Drela. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095666] (1).
Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów / Mateusz Pilich. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046990] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Tomasz Szanciło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076297] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w adminstracji / Ewa Pierzchała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046180] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym / Ewa Rott-Pietrzyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047222] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej / Jerzy Parchomiuk. Edition: [Stan prawny na 30.4.2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046732] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Terminy w polskim procesie cywilnym / Mariusz Sorysz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Interes prawny w polskim prawie administracyjnym / Andrzej Sebastian Duda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [M-095667] (1).
Formalizm postępowania cywilnego / Sławomir Cieślak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048189] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym / Arkadiusz K. Bieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego / Artur Mezglewski, Anna Tunia. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej / Tomasz Chilarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Zbiorowe prawo pracy : aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego / Krzysztof Walczak. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049453] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy / Ewa Bąk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy / Justyna Czerniak-Swędzioł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha