Your search returned 586 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europejskie prawo wspólnotowe : zagadnienia teorii i praktyki. T. 1 / Cezary Mik. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-099089] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Rozwiązanie umowy przez strony / Agnieszka Pyrzyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / red. Ryszard Skubisz ; wprow. Ewa Skrzydło-Tefelska, Ryszard Skubisz, Andrzej Wróbel ; wybór orzeczeń Paweł Gilowski, Dawid Miąsik ; [tł. Edyta Całka et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-104751] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Ustawa o partiach politycznych : komentarz / Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak ; pod red. Mirosława Granata. Edition: Wyd. 2, stan prawny: 1 stycznia 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Kodeks karny : pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice / Marcin Dietrich, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Magdalena Czernicka. Edition: 2. wyd. zaktualizowane.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-023129] (5).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Europejskie prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Edition: [Stan prawny na 30 listopada 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
VI Dyrektywa VAT : komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej / pod red. Krzysztofa Sachsa ; aut. Agnieszka Blachowicz [et al.]. Edition: Stan prawny: styczeń 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck : Ernst & Young, 2004. Other title: Szósta Dyrektywa VAT | Komentarz do Dyrektyw Rady Unii Europejskiej dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.226.322] (1).
Kodeks pracy : komentarz. T. 1, Art. 1-189¹ / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Other title: KP.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo spółek handlowych / Andrzej Szajkowski, Monika Tarska. Edition: Wyd. 5, zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich / red. Ewa Łętowska, Konrad Osajda ; wprow. Ewa Łętowska, Agnieszka Świstak ; wybór i tł. orzeczeń Patrycja Borawska [et al.]. Edition: 2. wyd. uaktualnione.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kodeks pracy i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 21. wyd., stan prawny: wrzesień 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KP Kodeks pracy.Availability: Copies available for loan: [M-047252] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo cywilne - zobowiązania : testy, kazusy, tablice / Kamil Soiński, Jacek Toczkowski. Edition: [Stan prawny na koniec kwietnia 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047247] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Lists:
Materialne prawo administracyjne / Zbigniew Leoński. Edition: 7. wyd. uzup. i zaktual.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005060] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo o cudzoziemcach : komentarz / red. Jacek Chlebny ; aut. Adam Bernatowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-103164] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona mienia pracodawcy - odpowiedzialność pracownicza / Agata Żuradzka, Aleksander Stuglik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047023] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Status prawny organizacji pracodawców / Zbigniew Hajn. Edition: Stan prawny: 17 marca 1999 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047026] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dörre-Nowak. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098675] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Lists:
Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : angielsko-polski, polsko-angielski / oprac. Iwona Kienzler. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2006. Other title: Dictionary of economic terms : banking, finance, law | Bankowość, finanse, prawo.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych / Agnieszka Jankowska, Tomasz Kierzkowski (red.), Robert Knopik. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-023937] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Marketing dla prawników / red.: Werner Pepels, Brunhilde Steckler ; aut.: Ralf B. Abel [etc.] ; tł.: Marta Szafrańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.138] (1).
Lexicon of law terms / Ewa Myrczek. Edition: 2nd ed.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Prawo papierów wartościowych / red. Andrzej Szumański ; aut. Aleksander Chłopecki [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049456] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Europejska spółka akcyjna : założenie, funkcjonowanie, likwidacja / Katarzyna Niedzielska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075676] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Europejskie prawo spółek / Jacek Napierała. Edition: Stan prawny z 1.12.2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047283] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo budowlane i inne teksty prawne. Edition: 7. wyd., stan prawny: sierpień 2006 r. / teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Jerzego Siegienia oraz z indeksem rzeczowym.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Anna Łabędzka, Adam Łazowski, Maciej Szpunar ; red. Adam Łazowski. Edition: Wyd. 3, popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004628] (5).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Słownik terminologii prawniczej hiszpańsko-polski / Mieczysław Komarnicki, Igor Komarnicki, Elżbieta Komarnicka. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: Diccionario de terminología jurídica español-polaco.Availability: Copies available for loan: [M-053847] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.134.2] (1).

Powered by Koha