Your search returned 1144 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz do artykułów 450-1088 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053465] (1).
Prawo bankowe i inne teksty prawne / teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym i wprowadzeniem Mirosława Bączyka. Edition: Wyd. 2 rozsz., stan prawny sierpień 1995 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1995. Other title: PrBank.Availability: Copies available for hold on place: [M-023973] (1).
Ustawa o VAT / Zdzisław Modzelewski, Grzegorz Mularczyk. Edition: Stan prawny: 1.1.2001 r.Publisher: Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-002380] (1).
Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2002 roku : [koszty uzyskania przychodów, ustalanie dochodu, rozliczanie straty, obowiązki płatnika - pracodawcy, opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło, wzory formularzy] / Paweł Ziółkowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-039615] (1).
Prawo cywilne : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 8. wyd. zm. i poszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-010034] (12).
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Pawła Sarneckiego ; [aut.] Piotr Czarny [et al.]. Edition: 6. wyd. rozsz. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: Prawo konstytucyjne RP.Availability: Copies available for loan: [M-014814] (15).
Kodeks cywilny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Zbigniewa Radwańskiego oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 24 wyd., stan prawny: styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Other title: KC Kodeks cywilny [...].Availability: Copies available for loan: [M-048166] (2).
Konstytucja RP i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Lecha Garlickiego ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: 3 wyd., stan prawny: wrzesień 2004 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2004. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i inne teksty prawne.Availability: Copies available for loan: [M-047260] (2).
Kodeks pracy i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 21. wyd., stan prawny: wrzesień 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KP Kodeks pracy.Availability: Copies available for loan: [M-047252] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kodeks spółek handlowych i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Szajkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. : Barbara Porzecka]. Edition: 12. wyd., stan prawny: październik 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KSH - Kodeks spółek handlowych.Availability: Copies available for loan: [M-050727] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000488] (1).
Prawo cywilne - zobowiązania : testy, kazusy, tablice / Kamil Soiński, Jacek Toczkowski. Edition: [Stan prawny na koniec kwietnia 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047247] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo rzymskie : instytucje / Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka. Edition: 4. wyd. popr. i rozszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046931] (8).
Zobowiązania : część szczegółowa / Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska. Edition: 6. wyd. rozsz. i zaktual.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-010037] (16).
Zobowiązania : część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak. Edition: Wyd. 6, rozsz. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-019251] (9).
Materialne prawo administracyjne / Zbigniew Leoński. Edition: 7. wyd. uzup. i zaktual.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005060] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / red. Marek Wierzbowski ; aut. Marek Szubiakowski, Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska. Edition: 9 wyd. zm. i uaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003706] (2).
  Copies available for hold on place: [M-031264] (1).
Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / Grzegorz Gozdór. Edition: Stan prawny: grudzień 2004.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047254] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095634] (1).
Prawo pracy materialne : wzory pism z prawa materialnego z objaśnieniami i dyskietką / Stanisław Piwnik. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-037822] (1).
Prawo o cudzoziemcach : komentarz / red. Jacek Chlebny ; aut. Adam Bernatowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-103164] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 4, stan prawny wrzesień 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KK - Kodeks karny, KPK - Kodeks postępowania karnego, KKW - Kodeks karny wykonawczy, KSKU - Koszty sądowe karne | KK, KPK, KKW, KSKU.Availability: Copies available for hold on place: [M-000507] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : akty wykonawcze, teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Barbara Porzecka]. Edition: Wyd. 2. Stan prawny styczeń 2006.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051383] (1).
Prawo zamówień publicznych : komentarz / Jerzy Pieróg. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Other title: PrZamPubl : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-043649] (2).
Ochrona mienia pracodawcy - odpowiedzialność pracownicza / Agata Żuradzka, Aleksander Stuglik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047023] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Status prawny organizacji pracodawców / Zbigniew Hajn. Edition: Stan prawny: 17 marca 1999 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047026] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dörre-Nowak. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098675] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Kodeks karny i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Andrzeja Marka oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 13. wyd., [stan prawny: październik 2005 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KK - Kodeks karny.Availability: Copies available for hold on place: [M-035459] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Janusza Borkowskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: 17. wyd., stan prawny 30.06.2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Other title: KPA : Kodeks postępowania administracyjnego [...].Availability: Copies available for loan: [M-019234] (6).
Orzecznictwo Sądu Najwyższego : zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2003-2018. Other title: OSNIP.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1357] (13).

Powered by Koha