Your search returned 1144 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek ; wprowadzenie Ewa Skibińska]. Edition: 8. wyd., stan prawny: październik 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2007. Other title: Prawo Unii Europejskiej z wprowadzeniem | Prawo Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-075564] (1).
Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów / red. i wprow. Marek Zubik ; wybór i oprac. Piotr Bogdanowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079862] (2).
Prawo międzynarodowe publiczne / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-101726] (1).
Prawo międzynarodowe publiczne / Adam Łazowski, Anna Zawidzka. Edition: 2. wyd. popr. i uzup.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-104548] (2).
Prawo wyznaniowe / Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz. Edition: 2. wyd. rozsz. i zaktualizowane, [stan prawny na dzień 15.11.2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053970] (10).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Naprawdę jesteśmy trzecią władzą / Lech Gardocki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : niemiecko-polski, polsko-niemiecki / Iwona Kienzler. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: Wörterbuch der Wirtschaftssprache : Bankwesen, Finanzen, Recht | Bankowość, finanse, prawo.Availability: Copies available for reference: [CZ 811.112.2] (1).
Słownik terminologii prawniczej polsko-rosyjski / Teresa Zobek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: Slovar' ûridičeskoj terminologii pol'sko-russkij.Availability: Copies available for loan: [M-105316] (1).
  Copies available for reference: [CZ 811.161.1/.2] (1).
Terminy w polskim procesie cywilnym / Mariusz Sorysz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Grzegorz Gozdór. Edition: Stan prawny: październik 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Kodeks cywilny. T. 1, Komentarz do artykułów 1-449¹¹ / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-067314] (1).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane, stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-074907] (3).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 2 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualiz., stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-093045] (3).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1 / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut.: Zbigniew Banaszczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-043643] (1).
Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Stanisław Piątek. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-043647] (1).
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością : komentarz / Andrzej Kidyba. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Other title: Spółka z o.o..Availability: Copies available for loan: [M-043648] (1).
Podatek dochodowy od osób fizycznych : komentarz / Józef Gach, Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki. Edition: Stan prawny: maj 1998 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-043905] (1).
Kodeks handlowy : komentarz. T. 1 / Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Janusz Szwaja. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktual., stan prawny na dzień 1 grudnia 1996 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-074914] (2).
  Checked out (1).
Kodeks handlowy : komentarz. T. 2 / Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Janusz Szwaja. Edition: 2. wyd. rozszerz. i zaktual., stan prawny na dzień 1 września 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 1998. Other title: KH : komentarz.Availability: Copies available for loan: [M-074911] (1).
  Checked out (1).
Kodeks handlowy : komentarz. T. 2 / Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Janusz Szwaja. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-043642] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz z orzecznictwem / Janusz A. Strzępka [et al. ; pod red. J. A. Strzępki]. Edition: [Stan prawny 1.1.2001 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2001. Other title: Ksh.Availability: Copies available for loan: [M-043651] (3).
Prawo pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. Edition: 8. wyd. poszerz. i uaktualnione, stan prawny: wrzesień 2005 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075069] (1).
Prawo pracy / Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński. Edition: 7. wyd. zm. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075076] (1).
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075065] (1).
Zobowiązania : część ogólna / Zbigniew Radwański. Edition: 2. wydanie zmienione i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-075066] (1).
Kodeks cywilny w orzecznictwie i piśmiennictwie. Księga 1, Część ogólna / [wybór i oprac.] Paweł Suski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-075034] (1).
Kodeks cywilny w orzecznictwie i piśmiennictwie. Księga 2, Własność i inne prawa rzeczowe / Paweł Suski. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-086471] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075031] (1).
Polish commercial companies code : bilingual edition Polish-English / with Engl. transl. by Katarzyna Michałowska. Edition: Latest updating: January 2001.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2001. Other title: Polski kodeks spółek handlowych | KSH - Polish CCC - English version.Availability: Copies available for loan: [M-021539] (2).
  Copies available for hold on place: [M-075040] (1).
Kodeks karny skarbowy : przestępstwa i wykroczenia skarbowe : komentarz / Ryszard Kubacki, Adam Bartosiewicz. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-075042] (1).
Kodeks cywilny : komentarz : suplement do tomu 2 / aut. Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Krzysztof Pietrzykowski ; red. Krzysztof Pietrzykowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-075167] (2).
  Copies available for hold on place: [M-075043] (1).

Powered by Koha