Your search returned 29 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik akademicki) / Janusz Stefanowicz. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006172] (1).
Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik akademicki) / Janusz Stefanowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-038474] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Polityka państw Ameryki Łacińskiej wobec kryzysu środkowoamerykańskiego / Artur Gruszczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996. Other title: Ameryka Łacińska wobec kryzysu środkowoamerykańskiego.Availability: Copies available for loan: [M-006272] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089027] (1).
Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa / red. nauk. Ryszard Zięba. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-091357] (3).
Kres "zimnej wojny" : bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił : (na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.) / Jerzy Stańczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-023882] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039708] (1).
Współczesne bezpieczeństwo / red. nauk. Włodzimierz Fehler. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006472] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Średnioterminowe perspektywy rozwoju sytuacji geostrategicznej : Rosja - Chiny - NATO / Tadeusz A. Kisielewski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2002. Other title: Rosja, Chiny, NATO.Availability: Copies available for loan: [M-092039] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Międzynarodowe związki gospodarki z polityką / Michał Dobroczyński. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Stulecie przyspieszeń : świat a Rosja / Michał Dobroczyński. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-031305] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098875] (1).
Athenaeum : Polska w świecie. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-49] (7).
Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji / Paweł Frankowski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Broń masowego rażenia Iraku : ocena i ewolucja zagrożenia / Paweł Durys, Piotr Pacholski. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-080357] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Lists:
Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych : aspekty polityczno-gospodarcze / red. nauk. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002809] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Przekształcenia międzynarodowej rzeczywistości ekonomiczno-politycznej / Michał Dobroczyński. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Polityka Francji wobec Europy Środkowej po zimnej wojnie / Karolina Julia Helnarska. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy "Duet", cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wartości azjatyckie : polityka i prawa człowieka / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091881] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Konflikty współczesnego świata / pod red. Grzegorza Ciechanowskiego i Jerzego Sielskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Lists:
Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej / pod red. Elżbiety Kużelewskiej, Adama R. Bartnickiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Dzieje dyplomacji : zarys historii stosunków międzynarodowych / Ryszard Frelek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Lists:
Oblicza konfliktów : zbiór analiz i studia przypadków / pod red. Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Integracja europejska i stosunki międzynarodowe : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni.Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Odpowiedzialność wielkiego mocarstwa : chińska perspektywa / Jin Canrong ; [tł. Marek Ciecierski]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Big power's responsibility.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Lists:
Źródła kryzysów i konfliktów : uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne. [2] / Bogusław Barnaszewski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Other title: Uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne.Availability: Copies available for hold on place: [M-087384] (1).
Źródła kryzysów i konfliktów : czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata. [1] / Bogusław Barnaszewski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-087383] (1).
Wschód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej / pod red. Adama R. Bartnickiego, Elżbiety Kużelewskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Gdańskie Studia Międzynarodowe / [Katedra Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Gdańskiego]. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998, 2002-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-655] (3).
Polskie interesy w nowej koncepcji strategicznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego / pod. red. Mariana Kowalewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.51] (1).
Lists:
Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa / red. nauk. Ryszard Zięba. Publisher: Toruń : A. Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Wpływ polityki USA na powstanie "państwa" islamskiego : o spuściźnie prezydentury George'a W. Busha = The impact of US policy on the reformation of the islamic "state" : the legacy of George W. Bush / Ewelina Waśko-Owsiejczuk. Source: Athenaeum : Polska w świecie Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997-Other title: Impact of US policy on the reformation of the islamic "state" : the legacy of George W. Bush.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha