Your search returned 911 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Białoruś - uparte trwanie polskości / Marek A. Koprowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku / Raul Andrzej Kosta. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006553] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Unia Zachodnioeuropejska / Jarosław Gryz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-004122] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-085556] (3).
Operacyjny wymiar walki zbrojnej / Henryk Hermann. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Oblicza współczesnego terroryzmu / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006566] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku / Iwona Pawlikowska. Publisher: Toruń : "Mado", cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006086] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Islam a świat / pod red. Romana Bäckera i Shakira Kitaba. Publisher: Toruń : Mado, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-076918] (3).
  Copies available for reference: [CZ 2] (1).
Lists:
Polityczne metody zwalczania terroryzmu / pod red. Krzysztofa Liedla, Joanny Marszałek-Kawy, Szymona Wudarskiego. Publisher: Toruń ; Łysomice : Dom Wydawniczy "Duet", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006570] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.28] (1).
Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004 / pod. red. Dariusza S. Kozerawskiego. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002984] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Lists:
Dramatyczne sześć miesięcy : od Rządu Tymczasowego RP do Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej : (styczeń-czerwiec 1945 r.) / Longin Pastusiak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : A. Marszałek, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-040052] (1).
Dziedzictwo pedagogiczne Aleksandra Kamińskiego / Wiesław Andrzej Ciczkowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-040598] (1).
Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia : studia i szkice / Stefan Wołoszyn ; t. przygot. i oprac. Zofia Żukowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-040605] (1).
Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Dylemat amerykański po sześćdziesięciu latach / Jerzy J. Wiatr. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006537] (6).
  Copies available for reference: [CZ 323.12/.14] (1).
Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / Czesław Banach. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1995. Availability: Copies available for loan: [M-077495] (2).
Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce / pod red. Teresy Sasińskiej-Klas ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047402] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej / Stanisław Juszczyk [oraz] Janusz Janczyk [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046432] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-041507] (1).
Społeczeństwo informacyjne : szkice politologiczne / Jerzy Muszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-066233] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107919] (1).
Problemy edukacji obywatelskiej w procesie przemian ustrojowych : praca zbiorowa / Krzysztof Borowczyk [et al.] ; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Publisher: Toruń ; Poznań : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-042100] (1).
Polityka Unii Europejskiej wobec procesów imigracyjnych / Krzysztof Nowaczek. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Elity polityczne w Polsce / pod red. Krzysztofa Pałeckiego ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Edition: Repr. wyd. z 1992 r.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-099177] (1).
Media - komunikacja : zdrowie i psychologia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
  Checked out (1).
System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii / Katarzyna Konarska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079628] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Studia nad mediami i komunikowaniem masowym : teoria - rynek - społeczeństwo / pod red. Janiny Fras. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-111626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Media w procesie wychowania / Marcin Musioł. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Media i medioznawstwo : studia i szkice / Jan Załubski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Manipulacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050982] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).

Powered by Koha