Your search returned 73 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Aktualne problemy marketingu w Polsce : zeszyt naukowy / pod red. Andrzeja Wiśniewskiego i Edwarda Hościłowicza. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-000477] (1).
Excel w finansach i zarządzaniu / [pod red. Mirosławy Lasek ; aut. rozdz. Mirosława Lasek et al.] ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-051349] (1).
  Copies available for hold on place: [M-081889] (1).
Internet : podstawy pracy w sieci : praca zbiorowa / pod red. Joanicjusza Nazarko ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwa WSFiZ, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-039656] (1).
Wprowadzenie do zarządzania / Jerzy Bogdanienko ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097515] (1).
Rysunek techniczny i planistyczny / Bartosz Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-109107] (1).
Podstawy urbanistyki / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-045442] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Integracja gospodarcza w zarysie / Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-000476] (1).
Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-112772] (1).
Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich / Bohdan Jałowiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-100677] (1).
Gospodarka przestrzenna : jej geneza, stan i rozwój. T. 1 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Warszawa ; Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-112743] (1).
Gospodarka przestrzenna jako nauka. T. 2 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania , 2005. Availability: Copies available for loan: [M-066179] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112744] (1).
Elementy budownictwa ogólnego / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-066178] (1).
  Copies available for reference: [CZ 69] (1).
  Checked out (1).
System prawnofinansowy powiatów a decentralizacja finansów publicznych / Anna Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Edition: [Stan prawny obowiązujący w dniu 1 marca 2006 r.].Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-025761] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : WSFiZ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-066177] (1).
  Copies available for hold on place: [M-112222] (1).
Technologie informatyczne na rynku kapitałowym / Nina Siemieniuk, Jarosław Kilon ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006247] (1).
  Copies available for hold on place: [M-081803] (1).
Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego / Zbigniew Rykiel ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-097620] (1).
Podstawy poznania naukowego / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-095940] (1).
Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-066180] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Józef Szabłowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-115009] (1).
Nowoczesne technologie informatyczne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych / red. nauk. Nina Siemieniuk ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-081791] (1).
Statystyka w zarządzaniu / red. nauk. Andrzej Luszniewicz ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finasów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049877] (1).
  Copies available for reference: [CZ 311] (1).
Zarządzanie innowacjami : teoria i praktyka / red. nauk. Józef Szabłowski ; Balikesir Üniversitesi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-058969] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Oblicze polityczne regionów Polski / red. nauk. Małgorzata Dajnowicz. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097612] (1).
Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-112800] (1).
Zarządzanie finansami 2001 / red. nauk. Nina Siemieniuk ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-114999] (1).
Kształtowanie cywilizacji europejskiej. T. 1, Europa antyczna i średniowieczna / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Other title: Europa antyczna i średniowieczna.Availability: Copies available for hold on place: [M-095523] (1).
Podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-097628] (1).
Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania / red. nauk. Elżbieta Gołąbeska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082439] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Antropolingwistyka (nowa nauka XXI wieku) / Sergiusz Griniewicz [et al.] ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansow i Zarządzania, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-109153] (1).
Accounting / Agnieszka Sołtys. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-079571] (1).

Powered by Koha