Your search returned 124 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ekonomiczne mechanizmy efektywności komunikacji rynkowej / Sławomir Czarniewski. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089935] (2).
  Copies available for hold on place: [M-112346] (1).
Giełda papierów wartościowych w Warszawie : ujęcie retrospektywne / Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwieckki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Indeksy statystyczne / Andrzej Luszniewicz ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-089694] (1).
Metropolie : problemy rozwoju / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego : aspekty lokalne i globalne / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-089695] (1).
Zarządzanie nieruchomościami : wybrane zagadnienia / redakcja Elżbieta Gołąbeska. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-089693] (1).
Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w basenie Morza Bałtyckiego) / red. nauk. Marek Rutkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Uwarunkowania i rezultaty zmian w przedsiębiorstwie / red. nauk. Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-089840] (1).
Edukacja dla Przyszłości / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2004-. Availability: Copies available for loan: [M-081428] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-22] (8).
Demografia w gospodarce przestrzennej / Leszek Kupiec ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Sprawność informacyjna rynku produktów żywnościowych / red. nauk. Kazimierz Meredyk, Elżbieta Zalesko ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Rozwój podstawowych obszarów gospodarczych / red. nauk. Dorota Ostrowska. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-094238] (1).
Uwarunkowania i rezultaty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach / red. nauk. Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-094237] (1).
Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej. T. 1 / red. nauk. Kazimierz Meredyk, Anna Iwacewicz-Orłowska, Dorota Sokołowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-094235] (1).
Reintegracja obszaru gospodarczego i kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej. T. 2 / red. nauk. Kazimierz Meredyk, Anna Iwacewicz-Orłowska, Dorota Sokołowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-094236] (1).
Kształtowanie cywilizacji europejskiej. T. 2, Europa nowożytna i współczesna / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2012. Other title: Europa nowożytna i współczesna.Availability: Copies available for hold on place: [M-107497] (1).
Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-094234] (1).
Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym. T. 2 / red. nauk. Anna Iwacewicz-Orłowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokołowska ; Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły i Zarządzania w Białymstoku, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-094233] (1).
Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym. T. 1 / red. nauk. Anna Iwacewicz-Orłowska, Kazimierz Meredyk, Dorota Sokołowska ; Wyższa szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły i Zarządzania w Białymstoku, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-094232] (1).
Przestrzeń & Regiony / [Wydział Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku]. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2012-. Other title: Przestrzeń i Regiony | Rocznik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.Availability: Copies available for hold on place: [CB-404] (3).
Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego. T. 2, Atrakcje kulturowe / Adam Edward Szczepanowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2013. Other title: Atrakcje kulturowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-094558] (1).
Word, phrase, clause : the basic of descriptive grammar : a course book / Katarzyna Pawłowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-094557] (1).
Linguistic gambit : an introduction to the study of language / Natallia Nizhneva, Jan Zaniewski, Nadzeya Nizhneva-Ksenofontava ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 811.111] (1).
Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów : poradnik dla studentów / Wiesław Bandyszewski. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-094556] (1).
Walory i atrakcje turystyczne województwa podlaskiego. T. 1, Walory przyrodnicze / Adam Edward Szczepanowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011. Other title: Walory przyrodnicze.Availability: Copies available for hold on place: [M-094555] (1).
Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych / red. nauk. Józef Szabłowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-094554] (1).
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej / red. nauk. Mestwin Stanisław Kostka, Dorota Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Przedsiębiorczość i innowacje w warunkach dekoniunktury gospodarczej / red. nauk. Józef Szabłowski. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-103473] (1).
Przedsiębiorczość i innowacje w wybranych krajach Europy / redakcja naukowa Józef Szabłowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Entrepreneurship and innovation in selected countries of Europe / editor Józef Szabłowski ; University of Finance and Management in Bialystok. Publisher: Bialystok : University of Finance and Management in Bialystok, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha