Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz / Włodzimierz Wróbel redakcja ; autorzy Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Mikołaj Małecki, Kamil Mamak, Katarzyna Pałka, Agnieszka Pilch, Małgorzata Pyrcak, Janusz Raglewski, Tomasz Sroka, Szymon Tarapata, Włodzimierz Wróbel, Dominik Zając, Piotr Zakrzewski, Andrzej Zoll, Witold Zontek. Publisher: Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-113315] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 1-52 / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Szymon Tarapata, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : część ogólna. T. 1, Komentarz do art. 53-116 / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mikołaj Małecki, Agnieszka Pilch, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Janusz Raglewski, Maria Szewczyk, Szymon Tarapata, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Dobro prawne w strukturze przestępstwa : analiza teoretyczna i dogmatyczna / Szymon Tarapata. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2013 r., sygn. V KK 342/12 / Szymon Tarapata. Source: Prokuratura i Prawo Warszawa : Dep. Prokuratury Min. Sprawiedliwości, 1995-Other title: Commenatary to the Supreme Court decision of 9 May 2013, file no. V KK 342/12.
Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów kodeksu karnego dotyczących instytucji przedawnienia oraz zatarcia skazania / Szymon Tarapata. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Few remarks on the amendments of the Criminal Code dealing with the prescription and the expungement of conviction.
Stalking / redakcja Marek Mozgawa ; autorzy Katarzyna Nazar, Marek Mozgawa, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Wiesław Kozielewicz, Aneta Michalska-Warias, Marek Kulik, Mikołaj Seńko, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko, Monika Płatek, Magdalena Budyn-Kulik, Dominik Jędrek, Arkadiusz Gil, Marek Marczewski, Agnieszka Szczekala, Aleksandra Nowosad, Szymon Tarapata, Piotr Zakrzewski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pokrzywdzony usiłowaniem nieudolnym : artykuł polemiczny / Szymon Tarapata. Source: Prokuratura i Prawo Warszawa : Dep. Prokuratury Min. Sprawiedliwości, 1995-Other title: Parties injured by failed criminal attempts : polemical study.
O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających bezprawność : wybrane zagadnienia teoretycznoprawne / Szymon Tarapata, Piotr Zakrzewski. Source: Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997-Online Access: Click here to access online
Osoby ze spektrum autyzmu a przypisanie odpowiedzialności karnej / Szymon Tarapata. Source: Autyzm a prawo Warszawa : Difin, 2019
Kodeks karny : część szczególna. T. 3, Komentarz do art. 278-363 / redakcja naukowa Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll ; [autorzy] Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Mikołaj Iwański, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mikołaj Małecki, Kamil Mamak, Agnieszka Pilch, Janusz Raglewski, Michał Rams, Tomasz Sroka, Maria Szewczyk, Szymon Tarapata, Adam Wojtaszczyk, Włodzimierz Wróbel, Dominik Zając, Andrzej Zoll, Witold Zontek. Edition: 5. Wydanie, stan prawny na 1 września 2021 r.Publisher: Waszawa : Wolters Kluwer, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).

Powered by Koha