Your search returned 2 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu według prawa niemieckiego / Marzena Szabłowska, Igor Juckiewicz. Source: Kwartalnik Prawa Prywatnego Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1992-.
Prawnokarna odpowiedzialność pracodawcy za nieprzeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu / Marzena Szabłowska, Remigiusz Rasmus. Source: Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-Other title: Employer's criminal liability for not acting against discrimination in employment.

Powered by Koha