Your search returned 99 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ziemia mówi o Piastach / Jerzy Gąssowski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1960. Availability: Copies available for hold on place: [M-070060] (1).
Młodzież licealna : analiza wybranych klas warszawskich w latach 1956-58 / Hanna Świda. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. Availability: Copies available for loan: [M-012930] (1).
Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży / Jan Bogusz, Zdzisław Kosyrz. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-012839] (1).
Teoria i praktyka upowszechniania wiedzy / red. nauk. Wincenty Okoń. Publisher: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. Availability: Copies available for loan: [M-013004] (1).
Pojezierze Zachodniopomorskie / Janina Jasnowska, Mieczysław Jasnowski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-010975] (1).
Dawna Polska w anegdocie / Maria Tomkiewiczowa, Władysław Tomkiewicz ; il. Adam Kilian. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-077829] (1).
Poeci dwudziestolecia międzywojennego. 1/ pod red. Ireny Maciejewskiej. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-037373] (1).
Poeci dwudziestolecia międzywojennego. 2 / pod red. Ireny Maciejewskiej. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-000640] (1).
Słownik folkloru polskiego / pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; [aut. haseł. Ludwik Bielawski et al.]. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-017705] (1).
Problemy i perspektywy szkolnictwa wyższego w Polsce / Jan Szczepański. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-012913] (1).
Prawo na co dzień : encyklopedia podręczna / kom. red. Stanisław Garlicki [et al.] ; indeks oprac.: Wiesław Opalski, Chrystian Wójcik. Edition: Wyd. nowe popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. Other title: Encyklopedia podręczna : prawo na co dzień.Availability: Copies available for hold on place: [M-012277] (1).
Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939 / B. Zientara [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-037149] (3).
Polska dzielnicowa i zjednoczona : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Aleksandra Gieysztora. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-070449] (1).
Z dziejów karykatury polskiej / Hanna Górska, Eryk Lipiński. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-087677] (1).
Komisja Edukacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski / Bogdan Suchodolski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006566] (1).
Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. Edition: Wyd. 2 przejrz. i uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-007741] (1).
  Copies available for hold on place: [M-057973] (1).
Przywódcy powstania styczniowego : sześć sylwetek / Zbigniew Ćwiek. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1955. Availability: Copies available for loan: [M-008447] (1).
Robotnicy wczoraj i dziś / Wacław Bielicki, Krzysztof Zagórski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. Availability: Copies available for loan: [M-009132] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008884] (1).
Dynamika przemian społecznych w Polsce / Ryszard Turski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-069990] (1).
Postawy światopoglądowe chłopów / Józef Kuczyński. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-070160] (1).
Tradycje i perspektywy przyszłości kultury polskiej / Józef Chałasiński. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-070101] (1).
Polska - nowy naród : proces formowania się socjalistycznego narodu polskiego / Jerzy J. Wiatr. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971. Availability: Copies available for loan: [M-009277] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009238] (1).
Literatura międzywojenna / Ryszard Matuszewski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1953. Availability: Copies available for loan: [M-009700] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009699] (1).
Między Pierwszą a Drugą Rzecząpospolitą : dzieje Polski 1795-1918 / Irena Koberdowa. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-037110] (3).
  Copies available for hold on place: [M-009761] (1).
Uwłaszczenie chłopów w Polsce : geneza, realizacja, skutki / Krzysztof Groniowski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-010665] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009842] (1).
Polska pierwszych Piastów : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Tadeusza Manteuffla. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-009811] (1).
Szlachta polska i jej państwo / Jarema Maciszewski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-035980] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013537] (1).
Od "rządów ludowych" do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-013539] (1).
Mały słownik historii Polski / [komitet red.: Tadeusz Łepkowski et al.]. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. Availability: Copies available for hold on place: [M-017740] (1).
Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć / Janusz Tazbir. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-017721] (1).

Powered by Koha