Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Młodzież licealna : analiza wybranych klas warszawskich w latach 1956-58 / Hanna Świda. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. Availability: Copies available for loan: [M-012930] (1).
Zasady socjotechniki / Adam Podgórecki. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. Availability: Copies available for loan: [M-009283] (3).
  Copies available for hold on place: [M-032199] (1).
Przygotowanie do życia w rodzinie / Helena Izdebska. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-066874] (3).
  Copies available for hold on place: [M-012809] (1).
Socjologia zakładu pracy / Aleksander Matejko. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-021414] (1).
Rozważania o życiu ludzkim / Stefan Kaczmarek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-010981] (1).
Sztuka uczenia się / Zbigniew Pietrasiński. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1960. Availability: Copies available for loan: [M-012978] (1).
Psychologia człowieka dorosłego : wybrane zagadnienia / Włodzimierz Szewczuk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for loan: [M-072466] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012912] (1).
Sprawność umysłowa : wybór metod / Jarosław Rudniański. Edition: Wyd. 3, popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-070923] (6).
Socjologia, polityka, stosunki międzynarodowe / Fiodor Michajłowicz Burłacki, Aleksandr Abramowicz Gałkin ; [przeł. Stanisław Macheta]. Publisher: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-068638] (1).
Agresywni przestępcy / Marek Kosewski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-007701] (1).
Robotnicy wczoraj i dziś / Wacław Bielicki, Krzysztof Zagórski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. Availability: Copies available for loan: [M-009132] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008884] (1).
Co sądzić o freudyzmie i psychoanalizie / Witold Jedlicki. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Other title: Co sądzić o freudyzmie i psychoanalizie?.Availability: Copies available for loan: [M-037391] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008892] (1).
Dynamika przemian społecznych w Polsce / Ryszard Turski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-069990] (1).
Praca i koleżeństwo : zagadnienia socjologii pracy / Aleksander Matejko. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-008896] (1).
Postawy światopoglądowe chłopów / Józef Kuczyński. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-070160] (1).
Psychologia sprawnego myślenia / Zbigniew Pietrasiński. Edition: Wyd. 3 rozsz.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for loan: [M-040557] (1).
  Copies available for hold on place: [M-069978] (1).
Naukowe zarządzanie społeczeństwem : (próba badania systemowego) / Wiktor G. Afanasjew ; [tł.: Stanisław Macheta, Janina Skrzypek]. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-009064] (1).
Komputery a polityka : szkice o teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach stosunków międzynarodowych / Longin Pastusiak. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-072307] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070355] (1).
Młodociani przestępcy w więzieniu / Hanna Świda, Witold Świda. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1961. Availability: Copies available for hold on place: [M-017901] (1).
Kobieta pracująca : socjomedyczna charakterystyka pracy kobiet / Magdalena Sokołowska. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. Availability: Copies available for hold on place: [M-020025] (1).
Psychologia sprawnego myślenia / Zbigniew Pietrasiński. Edition: Wyd. 2 przejrz. i uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1960. Availability: Copies available for loan: [M-021131] (1).
Nieletni w zakładach poprawczych / Stanisław Jedlewski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-028018] (1).
Socjologia prawa / Adam Podgórecki. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1962. Availability: Copies available for loan: [M-080906] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028903] (1).
Zasady sprawnego działania : (wstęp do prakseologii) / Tadeusz Pszczołowski ; przedm. opatrzył Tadeusz Kotarbiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1961. Availability: Copies available for loan: [M-077185] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029161] (1).
Praktyczna psychologia pracy : zagadnienia wybrane / Zbigniew Pietrasiński. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-032117] (1).
Utopia "Nowej Lewicy" amerykańskiej / Roman Tokarczyk. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-033415] (1).
  Copies available for hold on place: [M-033412] (1).
Umiejętność przekonywania i dyskusji / Tadeusz Pszczołowski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1962. Availability: Copies available for hold on place: [M-040696] (1).
Problemy dobrej diagnozy / Stefan Ziemski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-050376] (1).
  Copies available for hold on place: [M-002258] (1).
Postawy rodzicielskie / Maria Ziemska. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-002217] (1).
Przewidywanie przyszłości : elementy prognozologii / Waldemar Rolbiecki. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-030130] (1).

Powered by Koha