Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. Edition: Wyd. 2 przejrz. i uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. Availability: No copies available
Uwłaszczenie chłopów w Polsce : geneza, realizacja, skutki / Krzysztof Groniowski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. Availability: No copies available
Szlachta polska i jej państwo / Jarema Maciszewski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: No copies available
Od "rządów ludowych" do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-013539] (1).
Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej : 1918-1919 / Henryk Jabłoński. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1962. Availability: No copies available
Władysław Sikorski / Roman Wapiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-043270] (1).
  Copies available for hold on place: [M-027100] (1).
Józef Wybicki / Władysław Zajewski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983. Availability: No copies available
Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej : zarys dziejów / Stanisław Russocki, Stefan K. Kuczyński, Juliusz Willaume ; pod red. Bogusława Leśnodorskiego. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. Availability: No copies available
Historia oręża polskiego : 1795 - 1939 / Eligiusz Kozłowski, Mieczysław Wrzosek. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1984. Availability: No copies available
Warszawa w powstaniu kościuszkowskim / Andrzej Zahorski. Edition: Wyd. 2, zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1985. Availability: No copies available
Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja : lata 1905-1907 na ziemiach polskich / Stanisław Kalabiński, Feliks Tych. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : PW Wiedza Powszechna, 1976. Availability: No copies available
Buńczuk i koncerz : z dziejów wojen polsko-tureckich / Janusz Pajewski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983. Availability: No copies available
Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja : lata 1905-1907 na ziemiach polskich / Stanisław Kalabiński, Feliks Tych. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. Availability: No copies available
Szlachta i teologowie : studia z dziejów polskiej kontrreformacji / Janusz Tazbir. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1987. Availability: No copies available
Polska po przewrocie majowym : zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939 / Andrzej Ajnenkiel. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980. Availability: No copies available
Wielka Emigracja : polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862 / Sławomir Kalembka. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: No copies available
Alarm dla Warszawy : obrona cywilna stolicy we wrześniu 1939 r. / Marian Drozdowski. Publisher: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964. Availability: No copies available
Warszawa w powstaniu listopadowym / Tadeusz Łepkowski. Edition: Wyd. 2. przejrz. i uzup.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. Availability: No copies available
Polska w pierwszej wojnie światowej / Jerzy Holzer, Jan Molenda. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. Availability: No copies available
Warszawa w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983. Availability: No copies available
Anonimowi władcy : z dziejów kapitału obcego w Polsce (1918-1939) / Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. Availability: No copies available
Historia Kościoła katolickiego w Polsce : (do połowy XV wieku) / Jerzy Dowiat. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. Availability: No copies available
Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861 / Jerzy Skowronek. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1994. Availability: No copies available

Powered by Koha