Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wokół pogromu kieleckiego. T. 2 / pod red. Leszka Bukowskiego, Andrzeja Jankowskiego, Jana Żaryna ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Lists:
Exodus : deportacje i migracje (wątek wschodni) : stan i perspektywy badań / pod red. Marcina Zwolskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Wybory '89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB / wstęp Janusz Borowiec, Dariusz Iwaneczko ; wybór i oprac. Janusz Borowiec ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Marzec 1968 w Trójmieście / Marek Andrzejewski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Other title: Marzec tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem w Trójmieście.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy / pod red. Aleksandry Namysło ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Lists:
Z historią i Moskwą w tle : Polska a Izrael 1944-1968 / Bożena Szaynok ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny. Publisher: Warszawa : IPN. KŚZpNP ; Wrocław : UW. WNHiP. IH, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945 / Ryszard Kotarba. Publisher: Warszawa ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086644] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Lists:
"Zaplute karły reakcji ..." : polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956 / [red. Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Rafaf Wnuk]. Publisher: Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Other title: Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Kronika - 10 lat IPN / [pod red. Doroty Koczwańskiej-Kality ; konsultacja Antoni Dudek, Włodzimierz Suleja, Jan Żaryn]. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Other title: IPN - kronika 10 lat | Kronika - dziesięć lat Instytutu Pamięci Narodowej.Availability: Copies available for loan: [M-080335] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957-1990) / oprac. wraz ze słownikiem i wstępem opatrzył Bartosz Kapuściak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akade, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Polacy, Żydzi i Holocaust / Stefan Korboński ; przeł. z ang. Grażyna Waluga ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011. Other title: Jews and the Poles in Word War II.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Lists:
Polskie radio i telewizja w stanie wojennym / wstęp i oprac. Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Lists:
Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949 / Paweł Sękowski. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Instytut : osobista historia IPN / Antoni Dudek. Publisher: Warszawa : Czerwone i Czarne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Kryptonim "Gracze" : Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" 1976-1981 / wybór, wstęp i oprac. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Other title: Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" 1976-1981.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku / pod red. Andrzeja Czyżewskiego [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Osobowe źródła informacji : zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze / pod red. Filipa Musiała ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.94] (1).
Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie powstania warszawskiego / pod red. Jacka Czaputowicza ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Instytut Pamięci Narodowej. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Administracja Polskiego Państwa Podziemnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" : sprawozdanie na IX Zjazd Delegatów Światowego Związku Żołnierzy AK, 1 lipca 2008 roku - 30 sierpnia 2011 roku / [red. Karolina Kolbuszewska]. Publisher: [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Wiek nienawiści : studia / pod redakcją Edmunda Dmitrówa [et al.]. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk , Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu , 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Polska pod reżimem komunistycznym : sprawozdanie z sytuacji w kraju (1944-1949) / wstęp i opracowanie naukowe Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech J. Muszyński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Sprawiedliwi i ich świat : Markowa w fotografii Józefa Ulmy / Mateusz Szpytma ; Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Strategicznych. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Strategicznych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Lists:
Koniec imperium MSW : transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990 / Tomasz Kozłowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Życie codzienne w PRL / pod redakcją Małgorzaty Chomy-Jusińskiej, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego. Publisher: Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Służba Bezpieczeństwa w Krakowie na tle przemian w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 1989-1990 / Grzegorz Wszołek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Błogosławiona wieś / Helena Popek ; opracowanie i redakcja Leon Popek. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej ; Lublin : Polihymnia, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 94(438)] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha