Your search returned 113 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Trzecia Europa : Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971 / Sławomir Łukasiewicz. Publisher: Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści | Spis treści s.1 | Spis treści s.2 | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-096287] (1).
Hippiesi, kudłacze, chwasty : hipisi w Polsce w latach 1967-1975 / Bogusław Tracz. Publisher: Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Kraków : Wydawnictwo Libron, 2014. Availability: Copies available for hold on place: [M-108674] (1).
Lists:
Bydgoszcz 3-4 września 1939 : studia i dokumenty / red. nauk. Tomasz Chinciński, Paweł Machcewicz. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-096814] (1).
"Twórczość obca nam klasowo" : aparat represji wobec środowiska literackiego 1956-1990 / red. nauk. Andrzej Chojnowski, Sebastian Ligarski ; współpraca Katarzyna Batorowicz-Wołowiec ; wstęp Sebastian Ligarski. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Other title: Aparat represji wobec środowiska literackiego 1956-1990.Availability: Copies available for hold on place: [M-096734] (1).
Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie powstania warszawskiego / pod red. Jacka Czaputowicza ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Instytut Pamięci Narodowej. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2011. Other title: Administracja Polskiego Państwa Podziemnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Kluby Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" : sprawozdanie na IX Zjazd Delegatów Światowego Związku Żołnierzy AK, 1 lipca 2008 roku - 30 sierpnia 2011 roku / [red. Karolina Kolbuszewska]. Publisher: [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Niepiękny wiek XX / kom. red. Jerzy Eisler (przewodn.) [et al.] ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Instytut Pamięci Narodowej. Komsja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komsja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Other title: Niepiękny wiek dwudziesty.Online Access: Okładka | Spis treści | Spis treści s.1 | Spis treści s.2 | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-097483] (1).
Siostry zakonne - ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1947 / Agnieszka Michna. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Other title: Siostry zakonne - ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-098127] (1).
Wiek nienawiści : studia / pod redakcją Edmunda Dmitrówa [et al.]. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk , Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu , 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Polska pod reżimem komunistycznym : sprawozdanie z sytuacji w kraju (1944-1949) / wstęp i opracowanie naukowe Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech J. Muszyński ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Godność narodu nie jest możliwa bez narodowej pamięci / Leon Kieres. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Wina, godność i pedagogika bezwstydu / Adam Chmielewski. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990). T. 1 / pod redakcją Mariusza Krzysztofińskiego i ks. Józefa Wołczańskiego ; [opracowanie tekstu, korekta, indeks: Bogdan Strycharz ; projekt okładki Marcin Krzanicki]. Publisher: Rzeszów [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie [etc.], 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-110576] (1).
Sprawiedliwi i ich świat : Markowa w fotografii Józefa Ulmy / Mateusz Szpytma ; Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Strategicznych. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Strategicznych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Lists:
Dwadzieścia lat polsko-ukraińskiego projektu naukowego 1996-2016 / redakcja Jerzy Bednarek i Jurij Szapował ; tłumaczenie Joanna Karbarz-Wilińska, Wiktoria Okipniuk = Dvadcât' rokiv spìl'nomu pol'sko-ukraïns'komu naukovomu proektu 1996-2016 / redakcìâ Ȇži Bednarek ì Ûrìj Šapoval ; pereklad Joanna Karbaž-Vìlìns'ka, Vìktorìâ Okìpnûk. Publisher: Łódź ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Kijów : Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy : Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 2018. Other title: Dvadcât' rokiv spìl'nomu pol'sko-ukraïns'komu naukovomu proektu 1996-2016.Availability: Copies available for hold on place: [M-111061] (1).
Koniec imperium MSW : transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990 / Tomasz Kozłowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Życie codzienne w PRL / pod redakcją Małgorzaty Chomy-Jusińskiej, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego. Publisher: Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Tarcza II Rzeczypospolitej : Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939 / Artur Ochał ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. Other title: Tarcza Drugiej Rzeczypospolitej.Availability: Copies available for hold on place: [M-117218] (1).
Służba Bezpieczeństwa w Krakowie na tle przemian w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 1989-1990 / Grzegorz Wszołek ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Miasto i przestrzeń miejska w świadomości mieszkańców Łodzi przełomu XIX i XX wieku / Marzena Iwańska. Source: Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012
Fenomen Iwana Mazepy w historiografii polskiej XIX i XX w. / Zbigniew Anusik. Source: Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012
Błogosławiona wieś / Helena Popek ; opracowanie i redakcja Leon Popek. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej ; Lublin : Polihymnia, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 94(438)] (1).
  Checked out (1).
Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956 : studium kryminologiczno-prawne Publisher: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach 2018 Availability: Copies available for reference: [w opracowaniu] (1).

Powered by Koha