Your search returned 113 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Exodus : deportacje i migracje (wątek wschodni) : stan i perspektywy badań / pod red. Marcina Zwolskiego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Żołnierze Batalionu Armii Krajowej "Zośka" represjonowani w latach 1944-1956 / Agnieszka Pietrzak. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-063396] (1).
Wybory '89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB / wstęp Janusz Borowiec, Dariusz Iwaneczko ; wybór i oprac. Janusz Borowiec ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu : studia nad zasobem / red. Rafał Kościański, Rafał Leśkiewicz. Publisher: Warszawa ; Poznań : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-063378] (1).
Marzec 1968 w Trójmieście / Marek Andrzejewski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Other title: Marzec tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem w Trójmieście.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie : 1939-1945 / Elżbieta Rączy ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-063375] (1).
Kryptonim "Ośmiornica" : Służba Bezpieczeństwa wobec Rzeszowskiego Oddziału Solidarności Walczącej 1982-1990 / wybór, wstęp i oprac. Janusz Borowiec. Publisher: Warszawa ; Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-063376] (1).
Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989 / pod red. Marka Wierzbickiego. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-063382] (1).
Proces szesnastu... / koncepcja, scenariusz, wybór materiałów: Andrzej Krzysztof Kunert ; oprac. graf.: Robert P. Stachowicz & Rafał E. Stolarski ; oprac. il. Zygmunt Walkowski. Publisher: [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej ; Halinów : Studio Historia z Ograniczoną Odpowiedzialnością, cop. 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-063393] (1).
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy / pod red. Aleksandry Namysło ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Lists:
Z historią i Moskwą w tle : Polska a Izrael 1944-1968 / Bożena Szaynok ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny. Publisher: Warszawa : IPN. KŚZpNP ; Wrocław : UW. WNHiP. IH, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Kobiety internowane - Gołdap 1982 / pod red. Ewy Rogalewskiej ; tł. Katarzyna Sawicka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, [Oddział], 2008. Availability: Copies available for hold on place: [MW-000347] (1).
Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945 / Ryszard Kotarba. Publisher: Warszawa ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086644] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Lists:
"Zaplute karły reakcji ..." : polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956 / [red. Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Rafaf Wnuk]. Publisher: Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Other title: Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
The risk of survival : the rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa / Mateusz Szpytma ; [transl. by Aleksandra Rodzińska-Chojnowska] ; Institute of National Rememberance. Commission of the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation. Publisher: Warszawa ; Kraków : Institute of National Rememberance, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-064475] (1).
Z Archiwum Pawła Cierpioła "Makopola", 1941-1948 : wybór źródeł / wstęp Anna Badura ; wyb. i oprac. Anna Badura [et al.] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-079897] (1).
Kronika - 10 lat IPN / [pod red. Doroty Koczwańskiej-Kality ; konsultacja Antoni Dudek, Włodzimierz Suleja, Jan Żaryn]. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Other title: IPN - kronika 10 lat | Kronika - dziesięć lat Instytutu Pamięci Narodowej.Availability: Copies available for loan: [M-080335] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980 / Małgorzata Choma-Jusińska. Publisher: Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-079900] (1).
Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców : studia / pod red. Jarosława Syrnyka. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080255] (1).
  Copies available for hold on place: [M-079901] (1).
Trzy pamiętniki / Edmund Edward Taraszkiewicz "Żelazny" ; wstęp, red. nauk. i oprac. Andrzej T. Filipek, Bożenna Janocińska ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa ; Lublin : Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-079902] (1).
Operacja "Zorza II" : Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście : (czerwiec 1987) / wybór, red. nauk. i wstęp Sławomir Cenckiewicz, Marzena Kruk. Publisher: Warszawa ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Other title: Operacja "Zorza Dwa".Availability: Copies available for hold on place: [M-079903] (1).
Instrukcje pracy kontrwywiadowczej Wojskowej Służby Wewnętrznej wraz z instrukcjami prowadzenia dokumentacji i ewidencji (1957-1990) / oprac. wraz ze słownikiem i wstępem opatrzył Bartosz Kapuściak ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akade, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Polacy, Żydzi i Holocaust / Stefan Korboński ; przeł. z ang. Grażyna Waluga ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011. Other title: Jews and the Poles in Word War II.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(4/9)] (1).
Lists:
Polskie radio i telewizja w stanie wojennym / wstęp i oprac. Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Lists:
Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949 / Paweł Sękowski. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Twarze szczecińskiej bezpieki : obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa województwa szczecińskiego : informator personalny / oprac. zespół: Małgorzata Kapella [et al.] ; pod red. Pawła Knapa, Marcina Ozgi, Pawła Skubisza. Publisher: Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-081450] (1).
Twarze koszalińskiej bezpieki : obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa województwa koszalińskiego: informator personalny / oprac. zespół: Małgorzata Kapella [et al.] pod red. Pawła Knapa, Marcina Ozgi, Pawła Skubisza ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie. Publisher: Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-081451] (1).
Instytut : osobista historia IPN / Antoni Dudek. Publisher: Warszawa : Czerwone i Czarne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Kryptonim "Gracze" : Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" 1976-1981 / wybór, wstęp i oprac. Łukasz Kamiński i Grzegorz Waligóra. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. Other title: Służba Bezpieczeństwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" 1976-1981.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Niepodległościowcy Zofia i Stefan Korbońscy : Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, dodatek bezpłatny / [red.: Jan M. Ruman et al.]. Publisher: Warszawa : [s.n., 2010]. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-083329] (1).

Powered by Koha