Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ocena wpływu wybranych czynników stresogennych na funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek w zależności od wieku i stażu pracy = The influence of the chosen stress-inducing factors on the professional functioning of nurses depending on their age and job seniority / Halina Brzeźniak, Iwona Rotter, Katarzyna Żułtak-Bączkowska, Maria Jasińska, Elżbieta Grochans, Zbigniew Szych, Beata Karakiewicz. Source: Zdrowie Publiczne Warszawa : [s. n.], 1934-Other title: Influence of the chosen stress-inducing factors on the professional functioning of nurses depending on their age and job seniority.
Motywy oraz satysfakcja z wyboru studiów na kierunku pielęgniarstwo jako determinanty poziomu empatii u studentów pielęgniarstwa = Motives for and satisfaction with the choice of a study field at the faculty of nursing as determinants of empathy levels in students of nursing / Kamila Rachubińska, Marzanna Stanisławska, Sylwia Wieder-Huszla, Aleksandra Grabowicz, Elżbieta Grochans. Source: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011-Other title: Motives for and satisfaction with the choice of a study field at the faculty of nursing as determinants of empathy levels in students of nursing.
Analiza porównawcza satysfakcji z pracy i życia pielęgniarek pracujących w systemie tradycyjnym i Primary Nursing = A comparative analysis of job and life satisfaction of nurses working in the traditional system and in the Primary Nursing / Dorota Pilch, Mirela Sienkiewicz, Elżbieta Grochans, Marzanna Stanisławska, Daria Schneider-Matyka. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Comparative analysis of job and life satisfaction of nurses working in the traditional system and in the Primary Nursing.
Problem agresji wśród pracowników ochrony zdrowia = The problem of aggression among health care workers / Anna Jurczak, Anna Włoś, Sylwia Wieder-Huszla, Dorota Branecka-Woźniak, Elżbieta Grochans. Source: Pielęgniarstwo XXI Wieku : pismo nowoczesnych pielęgniarek Lublin : Wydaw. Czelej, 2002-Other title: Problem of aggression among health care workers.
Utrata krwi podczas transplantacji wątroby w zależności od stanu klinicznego pacjenta = Blood loss during liver transplantation in relation to the patient’s clinical state / ’Anita Rybicka, Małgorzata Bessas, Arkadiusz Kazimierczak, Małgorzata Starczewska, Szymon Grochans, Elżbieta Grochans. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Blood loss during liver transplantation in relation to the patient’s clinical state.
Ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych i akceptacji choroby u pacjentów ze stopą cukrzycową = Assessment of diabetes acceptance and compliance with therapeutic recommendations in a patient with diabetes foot / Anna Maria Cybulska, Marta Nowak, Beata Mroziak, Elżbieta Grochans. Source: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne Poznań : Termedia, 2007-Other title: Assessment of diabetes acceptance and compliance with therapeutic recommendations in a patient with diabetes foot.

Powered by Koha