Your search returned 2 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Uwagi na temat zgodności Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z Konstytucją RP / Barbara Grabowska-Moroz, Anna Śledzinska-Simon. Source: Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Łódź : Zrzesz. Prawników Demokratów, 1946-Other title: Comments on the compatibility of the Council of Europe Convention on preventing and domestic violence to the Constitution of Poland.
Obowiązek dokonania racjonalnych usprawnień : uwagi na tle wyroku TSUE Jetta Ring i Lone Skouboe Werge (C-335/11 i C-337/11) / Anna Śledzińska-Simon. Source: Studia Prawnicze Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1963-Other title: Duty to provide reasonable accommodation : reflections on the CJEU judgment in Jetta Ring and Lone Skouboe Werge (C-335/11 and C-337/11).

Powered by Koha