Your search returned 244 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Historia PRL : [wielka kolekcja 1944-1989 : polityka, ludzie, życie codzienne]. T. 1- / [aut. tekstów Patryk Pleskot et al. ; konsultant merytor. Jerzy Kochanowski]. Publisher: Warszawa : New Media Concept : Axel Springer Polska, cop. 2009-. Other title: Historia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (25).
Heart of Europe : a short history of Poland / Norman Davies. Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-067835] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Kraków w wiekach XVI-XVIII / Janina Bieniarzówna, Jan M. Małecki. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Kraków w latach 1796-1918 / Janina Bieniarzówna, Jan M . Małecki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Dzieje Polski piastowskiej : (VIII wiek - 1370) / Jerzy Wyrozumski. Publisher: Kraków : Fogra, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
  Copies available for hold on place: [M-031324] (1).
Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648-1763) / Józef Andrzej Gierowski. Publisher: Kraków : Fogra, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Szkolny słownik historii Polski / Piotr Greiner [et al.]. Publisher: Katowice : Videograf II, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Najdawniejsze dzieje ziem polskich : (do VII w.) / Janusz Krzysztof Kozłowski, Piotr Kaczanowski. Publisher: Kraków : Fogra, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-060861] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Dzieje Polski i Litwy : (1506-1648) / Stanisław Grzybowski. Publisher: Kraków : Fogra Oficyna Wydawnicza, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Polska w czasach przełomu : (1764-1815) / Stanisław Grodziski. Publisher: Kraków : Fogra, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Od niewoli do niepodległości : (1864-1918) / Józef Buszko. Publisher: Kraków : Fogra, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Najnowsza historia Polski. [1], 1914-1945 / Wojciech Roszkowski. Edition: Pełne wyd.Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2003. Other title: Najnowsza historia Polski : 1914-1945 : polityka, kultura i gospodarka.Availability: Copies available for loan: [M-093760] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Najnowsza historia Polski. [2], 1945-1980 / Wojciech Roszkowski. Edition: Pełne wyd.Publisher: Warszawa: Świat Książki, 2003. Other title: Najnowsza historia Polski : 1945-1980 : polityka, kultura i gospodarka.Availability: Copies available for loan: [M-077132] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Boże igrzysko : historia Polski / Norman Davies ; przekł. autoryz. Elżbieta Tabakowska. Edition: Wyd. 5, dodr.Publisher: Kraków : Znak, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Józef Piłsudski w Krakowie / Janusz Cisek ; Filmoteka Narodowa. Publisher: Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego : Księgarnia Akademicka, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-011236] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652 : system parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie / Edward Opaliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Polskie naczelne władze państwowe na uchodźstwie w latach 1939-1990 / Dariusz Górecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki / [red. Maja Lipowska]. Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod red. Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Publisher: Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. Other title: Studìï z ìstorìï schìdnogo christijanstva na etnìïčnomu ta kul'tyrnomu pograniččì.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-066888] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Poczet polskich królów i książąt / Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie : na zlec. Składnicy Księgarskiej w Warszawie, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Drugiej Rzeczypospolitej początki / Andrzej Garlicki. Publisher: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Kraków : przewodnik historyczny / Michał Rożek. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Galicja / Zbigniew Fras. Publisher: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Jasna Góra / Antoni Jackowski, Jan Pach, Jan Stanisław Rudziński. Edition: Wyd. 1 broszurowe.Publisher: Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Kronika powstań polskich 1794-1944 / [oprac. całości zespół pod kier. Mariana B. Michalika ; oprac. tekstów, not i kalendariów zespół pod kier. Eugeniusza Duraczyńskiego]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Kronika, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Ukraina - Polska : kultura, wartości, zmagania duchowe : praca zbiorowa / [kol. red.: Roman Skeczkowski et al.]. Publisher: Koszalin : Miscellanea : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-022300] (24).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku : studia i materiały ofiarowane prof. dr. hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin / red. nauk. Hanna Konopka, Daniel Boćkowski. Publisher: Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Studia z dziejów grekokatolickiej diecezji przemyskiej / pod red. Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy. Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu. Publisher: Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1996. Other title: Studìï z istorìï premis'koï greko-katolic'koï êparhìï.Availability: Copies available for loan: [M-045066] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Kościele powszechnym / pod red. Stanisława Stępnia ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Publisher: Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2000 (dr. 2001). Other title: Misce ta rol' greko-katolic'koï cerkvy u vcelens'kij cerkvi.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-045064] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. Other title: Historia Polski dwudziestego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).

Powered by Koha