Your search returned 240 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia / Janusz Słodczyk. Publisher: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej / Rajmund Mydel. Publisher: Kraków : Wydawnictwo i Druk. "Secesja", 1994. Availability: Copies available for loan: [M-045438] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
System zarządzania przestrzenią miasta : praca zbiorowa / pod red. Piotra Lorensa ; [tł. z jęz. ang. Justyna Schefler]. Publisher: Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Architektury, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Podstawy urbanistyki / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-045442] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej / Bartosz Czarnecki, Waldemar Siemiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
  Checked out (1).
Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Metropolie / Bohdan Jałowiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Gospodarka przestrzenna : jej geneza, stan i rozwój. T. 1 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Warszawa ; Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Gospodarka przestrzenna jako nauka. T. 2 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania , 2005. Availability: Copies available for loan: [M-066179] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Planowanie miast i osiedli. T. 4, Sieć komunikacji dalekiego zasięgu / Władysław Czarnecki. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Other title: Sieć komunikacji dalekiego zasięgu.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Vademecum gospodarki przestrzennej / S. Kozłowski [et al. ; red. Zygmunt Ziobrowski, Sławomir Kozłowski, Janusz Jeżak]. Edition: Stan prawny na dzień 30 września 2005 r.Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-056962] (2).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Podstawy architektury krajobrazu. Cz. 1 / oprac. zespół: Edyta Gadomska [et al.]. Publisher: Warszawa : Hortpress, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-057670] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Podstawy architektury krajobrazu. Cz. 2 / oprac. zespół: Edyta Gadomska, Anna Różańska, Dorota Sikora. Publisher: Warszawa : Hortpress, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-057671] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Historia ogrodów / Penelope Hobhouse ; [tł. Bożena Mierzejewska, Ewa Romkowska]. Publisher: Warszawa : "Arkady", 2005. Other title: Story of gardening.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej / red. Bohdan Jałowiecki, Wojciech Łukowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SWPS Academica : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Urbanizacja na świecie / Daniela Szymańska. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048837] (5).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Ryszard Domański. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048846] (9).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Anna Karwińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-059103] (5).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Krajobraz miejski : nowe trendy, nowe inspiracje, nowe rozwiązania / [aut.: Àgata Losantos, Daniela Santos Quartino, Bridget Vranckx ; red. Monika Brodowska ; tł. Edyta Tomczyk]. Publisher: Warszawa : Tmc, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki : XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa / pod red. Iwony Jażdżewskiej. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Other title: Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 18.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Ogród marzeń : [barwna książka o zakładaniu pięknych ogrodów] / [oprac. red. Hanna Kalinowska ; tł. Aleksandra Łukaszewska, Stefan Łukomski]. Edition: Wyd 1, dodr. 2008.Publisher: Warszawa : Arkady, 2008. Other title: Complete book of gardening.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Ogrody : projekty, realizacje / Andrew Wilson ; [tł. Stanisław Kroszczyński, Inga Raczko-Runkiewicz]. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : "Arkady", 2008. Other title: Book of garden plans.Availability: Copies available for loan: [M-057669] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Zachód / red. tomu Leszek Sosnowski, Anna Iwona Wójcik. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
The urban housing handbook / Eric Firley and Caroline Stahl. Publisher: Chichester : Wiley, cop. 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Historia ogrodów. T. 1, Od starożytności po barok / Longin Majdecki ; zmiany i uzupełnienia Anna Majdecka-Strzeżek. Edition: Wyd. 3 zm., dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-055156] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Historia ogrodów. T. 2, Od XVIII wieku do współczesności / Longin Majdecki ; zmiany i uzupełnienia Anna Majdecka-Strzeżek. Edition: Wyd. 3 zm. - 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055157] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Uzdrowisko i jego przestrzeń społeczna : wybrane zagadnienia przestrzenne polskich uzdrowisk karpackich w aspekcie integracji europejskiej / Elżbieta Kaczmarska. Publisher: Kraków : Wydaw. PK, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Krajobraz kulturowy : aspekty teoretyczne i metodologiczne = Cultural landscape : theoretical and methodological aspects / red. Urszula Myga-Piątek ; Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Publisher: Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG ; Gliwice : Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, 2005. Other title: Cultural landscape.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych / Agata Zachariasz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).

Powered by Koha