Your search returned 265 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Marketingowe funkcje mediów / Elżbieta Ciborska. Publisher: Ciechanów : Wyższa Szkoła Humanistyczna. Instytut Marketingu i Reklamy : Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Zabawić się na śmierć : dyskurs publiczny w epoce show-businessu / Neil Postman ; przeł. Lech Niedzielski ; ze wstępem Macieja Mrozowskiego. Publisher: Warszawa : Muza, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Rozumienie przekazu telewizyjnego : psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych / Piotr Francuz. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
W lustrze : wizerunek mediów własny / pod red. Igora Borkowskiego, Aleksandra Woźnego. Publisher: Wrocław : Arboretum, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Komunikatorzy : wpływ , wrażenie, wizerunek / Gerald S. Abramczyk [et al.]. Publisher: Warszawa ; Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Mniejszości narodowe w sferze publicznej : reprezentacje, praktyki i regulacje medialne / Beata Klimkiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lokalny, narodowy, ponadnarodowy : wymiary świata kreowanego przez media / pod red. Andrzeja Szpocińskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Jad medialny / Piotr Legutko. Publisher: Kraków : Wydaw. Arcana, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. 2 / pod red. Piotra Francuza. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-096968] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Dialog a nowe media / pod red. Małgorzaty Kity ; przy współudz. Jana Grzeni. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media bez tajemnic / Jan Załubski ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości]. Publisher: Poznań : Wydaw. Forum Naukowe ; Wrocław : Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Doświadczenia audiowizualne : o mediach w kulturze współczesnej / Maryla Hopfinger. Publisher: Warszawa : "Sic!", cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym / Bogusława Dobek-Ostrowska. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media masowe : władza, rozrywka i biznes / Maciej Mrozowski. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Aspra-Jr, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-116539] (5).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media w Polsce : zarys problematyki / Wiesław Sonczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media i władza : demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w warunkach globalizacji mediów / red. Piotr Żuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
System medialny Stanów Zjednoczonych / Bartłomiej Golka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Technologie informacyjne mediów / Włodzimierz Gogołek ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Lists:
Publiczne media elektroniczne w Europie / Alicja Jaskiernia ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045139] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Czwarty stan : media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii / Janusz W. Adamowski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : ASPRA-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-074916] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Medioznawstwo : teksty, instytucje i odbiorcy / Lisa Taylor, Andrew Willis ; przekład Marek Król. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050344] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media na rynku : wprowadzenie do ekonomiki mediów / Tadeusz Kowalski, Bohdan Jung. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056004] (6).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów / pod red. Beaty Klimkiewicz ; [przekł. Beata Klimkiewicz]. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Other title: Media ownership and its impact on media independence and pluralism.Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Słownik terminologii medialnej / red. Walery Pisarek ; aut. Roman Bartoszcze [et al.]. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Publiczne przedsiębiorstwo medialne : determinanty, systemy, modele / Bogusław Nierenberg. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-074954] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047404] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media masowe na świecie : modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-048306] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Nowe media dla niewidomych i słabowidzących / Natalia Walter. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media a demokracja / pod red. Lidii Pokrzyckiej i Włodzimierza Micha. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-116851] (7).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media masowe w demokratyzujących się systemach politycznych : w drodze do wolności słowa i mediów / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).

Powered by Koha