Your search returned 116 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego ; [poszczególne rozdz. napisali: Lech Bednarski et al.] ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Marian Walczak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Analiza płynności finansowej (cash flow) firmy / Wiesław Sasin. Publisher: Łódź : InertFart, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw / Maria Gmytrasiewicz. Publisher: Warszawa : Difin ; 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Rola i zadania dyrektora finansowego / Agata Adamska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-096274] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Nowoczesne zarządzanie finansami : planowanie i kontrola / Halina Buk. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Rachunkowość finansowa / Jan Turyna. Edition: 2. wyd. popr. i rozszerz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047550] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą / Jacek Grzywacz. Publisher: Warszawa : "Difin", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach : praca zbiorowa / pod red. Piotra Szczepankowskiego. Publisher: Warszawa : Vizja Press & IT, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-037335] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Lists:
Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem / pod red. Wiesława Szczęsnego ; [aut.] Wiesław Szczęsny [et al.]. Edition: 2 wyd. uzup. i uaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie / Dorota Burzyńska, Joanna Fila. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa / red. nauk. Anna Karmańska. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami i ich finansowaniu / red. nauk. Jerzy Różański. Publisher: Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie wartością organizacji / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka, Henryk Zalewski. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Przekształcenia rynku finansowego w Polsce. 2, Problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw / pod red. Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego ; [aut. Magdalena Jerzemowska et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.). Publisher: Warszawa ; CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Podstawy analizy finansowej / Wiktor Gabrusewicz. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084805] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Podstawy zarządzania finansami. 2 / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston ; red. nauk. przekł. Ryszard Kokoszczyński ; tł. Ryszard Kokoszczyński [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Rozporządzanie przedsiębiorstwem / Jacek Widło. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach / Wiesław Pluta. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie finansami w małej firmie / Colin Barrow ; [tł. Jarosław Dobrzański]. Edition: Wyd. 2, zaktual.Publisher: Gliwice : Helion, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Six Sigma : wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych / Mikel Harry, Richard Schroeder ; przeł. Kaja Wacowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059174] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw : elementy teorii, przykłady, zadania, testy / Jolanta Iwin-Garzyńska, Adam Adamczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw / Bożena Kołosowska [et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007 (2006). Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa : materiały konferencyjne z XIII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów " Konkurencyjność i rynek pracy" / pod redakcją Renaty Nowak Lewandowskiej. Publisher: Szczecin : Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).
Ekonomika przedsiębiorstw : przykłady i zadania / praca pod red. Małgorzaty Sosińskiej-Wit ; [aut. Bogna Sawicka et al.] ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Publisher: Lublin : WSPiA, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658.14/.17] (1).

Powered by Koha