Your search returned 394 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Profesjonalny system obsługi klienta : strategie wiodące do sukcesu / Jacqueline Dunckel i Brian Taylor ; tł. i adaptacja Maciej S. Mulak. Edition: Wyd. 1 dodr.Publisher: Lublin : M & A Communications Polska ; Montreal : M & A Marketing Communications, 1999. Other title: Keeping customers happy.Availability: Copies available for loan: [M-029326] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Mirosław Kwieciński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-048178] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Strategie rozwoju organizacji : [praca zbiorowa / aut. Andrzej Szplit et al.]. Publisher: Kraków : Antykwa, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-099547] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ekonomiczne instytucje kapitalizmu : firmy, rynki, relacje kontraktowe / Oliver E. Williamson ; przekł. Jerzy Kropiwnicki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów : praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka / Robin Kendall ; [tł. Marcin Sieczyk]. Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Other title: Risk management for executives.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ekonomika przedsiębiorstw : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Leszka Pawłowicza. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Biznesplan : problemy i metody / Jacek Pasieczny. Publisher: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie / Jadwiga Bizon-Górecka. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zrozumieć biznes : uniwersalny podręcznik / William G. Nickels ; przekł. Piotr Cap [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Bellona : Rytm, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem / pod red. Mariana Strużyckiego. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : teorie i praktyka zarządzania / Stanisław Sudoł. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Marek Jacek Stankiewicz. Publisher: Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu : procesy adaptacji i współpracy. Cz. 1 / Józef Penc. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu : procesy adaptacji i współpracy. Cz. 2 / Józef Penc. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Moja firma : jak założyć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą / Hubert Tuchołka, Piotr Białecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa / Jan Duraj. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ekonomika i zarządzanie małą firmą / red. nauk. Bogdan Piasecki ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Edition: Wyd. 3 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Trudne rozmowy w interesach / David M. Martin ; przeł. Dorota Gostyńska, Agnieszka Bajur. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji / Tadeusz Kasprzak. Publisher: Warszawa : Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Internet - nowa strategia i organizacja firmy / Monika Woźniak. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Metody i narzędzia badania oceny działalności przedsiębiorstwa / red. nauk. Jacek Ochman ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : WSZ "Edukacja", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007480] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym / Krzysztof Fonfara [et al.] ; red. naukowa Marian Gorynia. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004060] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102833] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku Unii Europejskiej / [Marcin Anklewicz et al. ; Rzeczpospolita, Ernst & Young]. Publisher: Warszawa : Presspublica ; 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji / Grażyna Gierszewska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydaw. WSZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Firma w internecie : budowanie przewagi konkurencyjnej / Tomasz Maciejowski. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007483] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Tadeusz Witkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Klienci kupują tylko od zwycięzców : jak zostać charyzmatycznym sprzedawcą, oczarować klienta i zwielokrotnić zyski / Hans Christian Altmann ; [przekł. z jęz. niem. Marcin Miłkowski]. Publisher: Łódź : "Galaktyka", cop. 2003. Other title: Kunden kaufen nur von Siegern.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / Lech Bednarski [et al.]. Edition: Wyd. 6.Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha