Your search returned 169 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 1- / Robert Patterson ; [tł. Ewa Kieres]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [etc.], 2009-. Availability: Copies available for loan: [M-083848] (4).
  Copies available for reference: [CZ 657] (6).
Zrozumieć rachunkowość / Andrzej Roza-Michalski. Publisher: Łódź : Interfart, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045235] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość podatkowa : minimalizacja podatku dochodowwego [!] w małej firmie / Alicja Dziuba-Burczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Środki trwałe : wartości niematerialne i prawne - amortyzacja i ewidencja w roku 2001 / Stanisław Nisengolc. Publisher: Skierniewice : Framax, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045225] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Sprawozdanie finansowe i jego analiza / Małgorzata Bluszcz. Publisher: Warszawa: Wydawnictwo PRIMATH, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Analiza sprawozdań finansowych / Przemysław Gołaszewski, Piotr Urbanek, Ewa Walińska ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Łódź : FRRwP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza / Wiktor Gabrusewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Helena Poetschke. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005534] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunek kosztów : wprowadzenie / Colin Drury ; przekł. zespół pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem Alicji Jarugowej. Edition: Wyd. 1, dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; London : Chapman & Hall, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza : wybrane zagadnienia, testy i zadania : praca zbiorowa / pod red. Ewy Walińskiej i Piotra Urbanka ; [aut. : Ewa Walińska et al.]. Publisher: Łódź: Fundacja Rozwoju Rachukowości w Polsce, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / André Helin ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.]. Publisher: Warszawa : MAC : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-053812] (2).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Świderska et al]. Publisher: Warszawa : MAC : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-083794] (2).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych : referaty i komunikaty na II Doroczną Konferencję Audytingu, Jachranka k. Warszawy, 22-24 listopada 2001 / [red. Danuta Krzywda] ; Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Publisher: Warszawa : KIBR, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza : przewodnik do ćwiczeń, zeszyt ćwiczeń / Roman Mastej. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003 : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Cybulskiego i Stanisława Srockiego ; [aut. Bogdan Cybulski et al.]. Publisher: Wrocław : Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem / Joanna Toborek-Mazur, Jerzy Kuchmacz. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041348] (3).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość : zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych : według polskiego prawa bilansowego : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. rozdz. Waldemar Gos et al.]. Edition: Wyd. 4 uzup. i popr.Publisher: Wrocław : Ekspert, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / pod red. Bronisława Micherdy ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Publisher: Chrzanów : WSPiM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Podstawy rachunkowości / pod red. Sławomira Sojaka i Janiny Stankiewicz ; [aut. Dziawgo Danuta et al.]. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045234] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań operacji gospodarczych / [oprac. Barbara Muszyńska ; red. Zdzisław Fedak]. Edition: Wyd. 7. Stan prawny na 1.03.2005 r.Publisher: Warszawa : Redakcja i Wydawca Rachunkowość, [ca 2005]. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Finans-Servis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zasady rachunkowości dla przedsiębiorców : po najnowszej regulacji prawnej, ze wzorami formularzy sprawozdań finansowych / Jerzy Roman Feliński, Piotr Paweł Sasin. Edition: Stan prawny na dzień 1 lutego 2005 r.Publisher: Skierniewice : Wydaw. Sigma, 2005. Other title: Zasady rachunkowości dla przedsiębiorców z komentarzem : wzory formularzy sprawozdań finansowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Drugi krajowy standard rachunkowości w Polsce : " podatek dochodowy" / Jerzy Roman Feliński. Publisher: Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw : rachunek kosztów : praca zbiorowa / pod red. Danuty Sołtys ; [poszczególne części oprac. Aleksandra Bryła et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085830] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość finansowa : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sawickiego ; aut.: Anna Buczkowska [et al.]. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051382] (3).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela : modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań / Anna Karmańska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość : ABC w zadaniach / Marta Stępień, Zofia Wydymus. Publisher: Kraków : "Debet", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-045244] (5).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Wiley GAAP 2007 : interpretation and application of generally accepted accounting principles / Barry J. Epstein, Ralph Nach, Steven M. Bragg. Publisher: Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Advanced accounting / Joe B. Hoyle, Thomas F. Schaefer, Timothy S. Doupnik. Edition: 8th ed.Publisher: New York [etc.] : McGraw-Hill Irwin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rozwiązania zadań do podręcznika "Rachunek kosztów" / Jan Matuszewicz ; Finans - Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o. o. w Warszawie ; Grupa Finans - Servis z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Publisher: Warszawa : Finans - Servis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045238] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).

Powered by Koha