Your search returned 117 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Transport i spedycja międzynarodowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut.: Ignacy Tarski et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-071423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie / Stanisław Marszałek ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo ŚWSZ, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport i spedycja w handlu zagranicznym : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Tadeusza Szczepaniaka ; autorzy poszczególnych rozdziałów Zygmunt Krasucki, Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Tadeusz Szczepaniak. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-096894] (3).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
  Checked out (1).
Transport a członkostwo Polski w Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia / Jolanta Jastrzębska ; Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport międzynarodowy : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Tadeusza Szczepaniaka ; autorzy poszczególnych rozdziałów Zygmunt Krasucki, Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neider, Tadeusz Szczepaniak. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport intermodalny / Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie / Aleksandra Koźlak. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Spedycja w handlu morskim : procedury i dokumenty / Adam Salomon. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Rozwój infrastruktury transportu / pod red. Krystyny Wojewódzkiej-Król. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Ekonomika portów morskich i polityka portowa / pod red. Leopolda Kuźmy ; poszczególne rozdz. i podrozdz. oprac. Andrzej Grzelakowski [et al.]. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Przedsiębiorstwa transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarczej Polski / Andrzej Letkiewicz. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045206] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Organizatorzy transportu : rynki i strategie rozwoju / Jagienka Rześny-Cieplińska. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Logistyczna : [materiały konferencyjne] = Logistikdienstleistungen für den gegenwärtigen Warenaustausch : vierte Polnish-Deutsche Logistikkonferenz / redakcja naukowa: Bernd Hentschel, Stanisław Krzyżaniak ; tłumaczenia: ILiM]. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 1999. Other title: Logistikdienstleistungen für den gegenwärtigen Warenaustausch.Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Lists:
Prognozowanie w transporcie / Eugeniusz Perycz. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSE-I, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Funkcjonowanie transportu / Robert Tomanek. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Polityka transportowa / Waldemar Grzywacz, Krystyna Wojewódzka-Król, Włodzimierz Rydzkowski. Edition: Wydanie III zmienione i poszerzone.Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047742] (3).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Zewnętrzne koszty transportu : problem ekonomicznej wyceny / Barbara Pawłowska. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004354] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport samochodowy w systemach logistycznych / Zdzisław Kordel. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004352] (3).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski / [pod red. Bogusława Liberadzkiego, Leszka Mindura]. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Angielsko-francusko-hiszpańsko-polski słownik specjalistyczny : transport i logistyka = English-French-Spanish-Polish specialist dictionary : transportation and logistics / Teresa Kacperska. Publisher: Zielona Góra : "Kanion", 2006. Other title: Anglais-français-espagnol-polonais : lexique spécialisé transport et logistique | Inglés-espanol-francés-polaco : lexico especializado transportey logistica | English-French-Spanish-Polish specialist dictionary : transportation and logistics | Transport i logistyka.Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Lists:
Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej / Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz. Publisher: Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Polityka transportowa Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Polityka transportowa Unii Europejskiej" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht, w dniach 8-10 stycznia 1997 roku w Łodzi, finansowanego w ramch Programu PHARE/SIERRA / red. nauk. Jan Burnewicz ; [tł. Anna Młynarska]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport w handlu międzynarodowym / Janusz Neider. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004372] (9).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Morski transport ropy i gazu w warunkach zagrożeń aktami przemocy / Marek Ilnicki, Krzysztof Kubiak, Piotr Mickiewicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej / pod redakcją Stanisława Miecznikowskiego ; autorzy rozdziałów Stanisław Miecznikowski, Marcin Wołek, Bożysław Bogdaniuk, Andrzej Massel. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu / [red. nauk. Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Lists:
Polityka innowacyjna w transporcie / Piotr Niedzielski. Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe / Jerzy Kubicki, Ilona Urbanyi-Popiołek, Joanna Miklińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdynia : Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047532] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Towary niebezpieczne w transporcie morskim / Marzenna Popek. Publisher: Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045207] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Gospodarowanie w transporcie samochodowym : wybrane zagadnienia / Andrzej Letkiewicz. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045208] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).

Powered by Koha