Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Hodowla zwierząt : podręcznik dla techników rolniczych. T. 2 / [poszczeg. części oprac. Mikołaj Krukowski et al.]. Edition: Wyd. 5 popr.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-048292] (2).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Hodowla zwierząt. T. 1 / [poszczeg. części oprac.: Mieczysław Pietrzak et al.]. Edition: Wyd. 5 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-048290] (2).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Podstawy rolnictwa : podręcznik do nauki zawodów technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu / Agnieszka Ciesielska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo REA, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048589] (2).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Podręcznik rolnictwa ekologicznego dla różnych kierunków i dziedzin / red. nauk. oryg. George E. Siebeneicher ; tł. zbiorowe pod red. Danieli Ostrowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Other title: Handbuch für den biologischen Landbau : das Standardwerk für Richungen und Gebiete.Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Żywność naturalna wysokiej jakości szansą rozwoju polskiego rolnictwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 30 maja 2008 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Praktyczny przewodnik : rybołówstwo / Parlament Europejski. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej. Publisher: Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Jadalne rośliny w pojemnikach / Michael Guerra; z ang. przeł. Małgorzata Świdzińska. Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2001. Other title: Edible Container Garden..Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej / pod red. Ryszarda Cymermana. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Agencja Rynku Rolnego : 20 lat działalności / Agencja Rynku Rolnego. Publisher: Warszawa : Agencja Rynku Rolnego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów / Ryszard Cymerman, Iwona Marcinkowska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Agrobiogazownia : opracowanie zbiorowe / pod red. Karola Węglarzy i Witolda Podkówki. \. Publisher: Grodziec Śląski : akład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB ; Kraków : Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Rolnictwo XXI wieku - nowe aspekty gospodarowania : opracowanie monograficzne / pod red. Karola Węglarzego ; Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski. Publisher: Kraków : Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Wybrane problemy prawa leśnego / red. Bartosz Rakoczy. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Pod ochroną lasu / [aut. Krzysztof Fronczak]. Publisher: Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych : na zlec. Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Szczęśliwi i biedni : wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych : księga jubileuszowa dla uczczenia dorobku badawczego i dydaktycznego profesora Janusza Gudowskiego / red. nauk. Anna Dudek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Other title: Happy and poor : the challenges of rural development : publication in honour of professor Janusz Gudowski | Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi : przykłady doświadczeń w UE / red. nauk. Anna Grzybek ; [aut. oprac. Jan Cebula et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich = Contemporary issues of agriculture and rural areas / pod redakcją Wioletty Kamińskiej. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Contemporary issues of agriculture and rural areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Ustawa o lasach : komentarz / Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Rola logistyki w polskim sektorze żywnościowym / redakcja naukowa Mirosław Gornowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Geografia rolnictwa świata / Jan Falkowski, Jerzy Kostrowicki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080330] (3).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Geografia rolnictwa Polski / Jerzy Bański. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004890] (3).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa : (synteza) / aut.: Roman Urban, Iwona Szczepaniak, Robert Mroczek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy. Publisher: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-081557] (1).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych / pod red. Wiesława Pływaczewskiego, Macieja Dudy. Publisher: Olsztyn : Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 63] (1).
Uprawa winorośli / Roman Myśliwiec. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-102332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 63] (1).

Powered by Koha