Your search returned 98 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dzień, w którym nie wróciła Columbia : fakty, dokumenty, fotografie / Tomáš Přibyl ; [tł.: Michał Mietelski, Sławomir Wykręt ; red. wyd. Witold Wodziczko]. Publisher: Bielsko-Biała : Debit, [2003]. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Zagrożenia i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych / Henryk Markiewicz. Edition: Wydanie drugie zmienione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór "dobrych praktyk". Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Środowiska i Rozwoju Wsi, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-037184] (5).
  Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Opakowania transportowe : poradnik / Stefan Jakowski. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Zarządzanie w energetyce : koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej / red. nauk. Andrzej Chochowski, Franciszek Krawiec. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski : efektywne zarządzanie inwestycjami : studia przypadków / Władysław Jabłoński, Jan Wnuk. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Giełda energii : strategie zarządzania ryzykiem / Aleksander Weron, Rafał Weron. Publisher: Wrocław : CIRE - Centrum Informacji o Rynku Energii, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejska / Elżbieta Lorek. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Przeobrażenia w elektroenergetyce : przyszłe pokolenia w obliczu zmian / Walt Patterson ; przeł. Marek Król. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu ; Warszawa : Energoprojekt - Consulting S. A., cop. 1999. Other title: Transforming electricity.Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Podstawy gospodarki odpadami / Czesława Rosik-Dulewska. Edition: Wydanie trzecie uaktualnione - 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Oczyszczanie ścieków przemysłowych / Bronisław Bartkiewicz. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. Edition: Wyd. 4 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Intensyfikacja procesu beztlenowego oczyszczania wybranych rodzajów ścieków z zakładów przemysłu spożywczego : podstawy technologiczne / Mirosław Krzemieniewski, Marta Jędrzejewska-Cicińska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Inżynieria wiatrowa : podstawy i zastosowania / Andrzej Flaga. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów Unii Europejskiej / [red. nauk. Andrzej Graczyk]. Publisher: Polkowice : Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych / pod red. Małgorzaty Lisińskiej-Kuśnierz ; [aut.: Jan Kolek et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-060862] (6).
  Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór "dobrych praktyk". Cz. 2. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór "dobrych praktyk". Cz. 3. Publisher: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053784] (5).
  Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Sanitacja wsi / Zbigniew Heidrich [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji / Marian Strączyński [et al.]. Publisher: Warszawa : Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie : Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków / Zbigniew Heidrich, Grzegorz Stańko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Przekształcanie osadów ściekowych w procesach termicznych / January B. Bień, Katarzyna Wystalska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Problemy zagospodarowania wód opadowych : I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z udziałem gości zagranicznych z cyklu "Modelowanie procesów hydrologicznych", 20-21 listopada 2008 roku, Wrocław : praca zbiorowa / pod red. Janusza Łomotowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2008. Other title: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Modelowanie procesów hydrologicznych", 20-21 listopada 2008 roku, Wrocław | Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu "Modelowanie procesów hydrologicznych", 20-21 listopada 2008 roku, Wrocław, 1.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Zasady budowy wodociągów : podręcznik do użytku inżynierów i słuchaczów szkół politechnicznych / napisali Z. Ciechanowski, M. Matakiewicz i K. Pomianowski. Edition: Repr., wyd. pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Poszukiwania przecieków sieci wodociągowych : [poradnik] / Marcin Berger, Maciej Ways. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Przykłady projektów komunalnych oczyszczalni ścieków / [Klaus R.] Imhoff, [Harro] Bode, [Peter] Evers ; tłumaczenie Agnieszka Michalska, Wojciech Przywecki. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Komunalne przepompownie ścieków / Dieter Weismann ; [tł. Agnieszka Nieścier]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", 2001. Other title: Kommunale Abwasserpumpwerke.Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Broń jądrowa : fizyka, budowa, działanie, skutki, historia / Jerzy Kubowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Instalacje kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja / Jarosław Chudzicki, Stanisław Sosnowski. Edition: Wydanie drugie poprawione i uzupełnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).

Powered by Koha