Your search returned 144 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kobieta i depresja : jak dotrzeć do swojej wewnętrznej siły / Lois P. Frankel ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Other title: Women, anger & depression.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Z psychopatologii życia seksualnego / Antoni Kępiński ; posł. Jacek Bomba. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Psychiatria. T. 1, Podstawy psychiatrii / pod red. Adama Bilikiewicza [et al. ; aut. rozdz. Adam Bilikiewicz et al.]. Edition: Dodr.Publisher: Wrocław : Urban & Partner, 2004. Other title: Podstawy psychiatrii.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Psychiatria. T. 2, Psychiatria kliniczna / pod red. Adama Bilikiewicza [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, 2002. Other title: Psychiatria kliniczna.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Psychiatria. T. 3, Terapia, zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne / pod red. Adama Bilikiewicza [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, 2003. Other title: Terapia, zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-052813] (6).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Melancholia / Antoni Kępiński. Edition: Wydanie III.Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-113278] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Schizofrenia / Sverker Belin ; przekł. Jacek Kubitsky. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998. Other title: Schizofrenibehandling.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Poznaj siebie : poradnik według Antoniego Kępińskiego : [samotność, lęk, depresja] / wybór i układ Lucyna Kowalik. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Psychiatria : repetytorium / Adam Bilikiewicz, Jerzy Landowski, Piotr Radziwiłłowicz. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup., (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085385] (4).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego / Krystyna Kimak. Publisher: Lublin : Czelej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-052017] (9).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Psychiatria : podręcznik dla studiów medycznych / red. naukowa Janusz Heitzman ; aut. Janusz Heitzman [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-089349] (13).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekład Jarosław Rybski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Depresja : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Constance Hammen ; przekł.: Małgorzata Trzebiatowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Depression.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Zaburzenia lękowe : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Stanley Rachman ; przekł. Joanna Kowalczewska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Schizofrenia : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Max Birchwood, Chris Jackson ; przekł. Zofia Pelc. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Schizophrenia.Availability: Copies available for loan: [M-077570] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Kim jestem? : doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą / Małgorzata Opoczyńska. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Zaburzenia z pogranicza : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne] / Eda G. Goldstein ; przekł. Piotr Kołyszko. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Borderline disorders.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Schizofrenia / Antoni Kępiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : badawcze kryteria diagnostyczne / [red. przekł. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka ; tł. z ang. J. Wciórka]. Edition: Wyd. 1, repr.Publisher: Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" ; Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii [etc.], 2007. Other title: International statistical classification of diseases and health related problems.Availability: Copies available for loan: [M-113722] (4).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (1).
Egzystencjalne aspekty depresji : badania empiryczne / Marian Ledwoch. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Zaburzenia psychiczne u młodzieży / pod red. Marii Orwid ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu : studium z zakresu medycyny i socjologii / Piotr Wacław Gorczyca. Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066775] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Psychoedukacja w praktyce lekarza psychiatry / pod red. Janusza Heitzmana ; Aleksander Araszkiewicz [et al.]. Publisher: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078001] (3).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Nasza mroczna strona : z dziejów perwersji / Élisabeth Roudinesco ; przeł. Bogdan Baran. Publisher: Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2009. Other title: Part obscure de nous-mêmes.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Schizofrenia w ujęciu poznawczym : teoria, badania i terapia / Aaron T. Beck [et al.] ; tł. Marta Kapera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Other title: Schizophrenia.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Oblicza psychopatii : obraz kliniczny i kategorie diagnostyczne / Jarosław Groth. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Ponerologia : nauka o naturze zła / Andrzej Łobaczewski. Publisher: Rzeszów : na zlec. autora, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii / Antoni Kępiński ; posł. Krzysztof Szwajca. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Rytm życia / Antoni Kępiński. Edition: Wyd. 7.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Opętanie : próba psychopatologicznego ujęcia problemu / Jacek Dębiec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-079931] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).

Powered by Koha