Your search returned 92 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii / Kazimierz Jacek Zabłocki. Publisher: Warszawa : "Żak", 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera : podejście terapeutyczne / Bożena Grochmal-Bach. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Choroba Alzheimera : poradnik dla chorych i opiekunów / Gaby Schwarz ; z jęz. niem. tł. Sławomir Michalak. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006. Other title: Hilfe für Alzheimer-Patienten.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Neurologia : kompendium / Peter Berlit ; tł. z jęz. niem. Antoni Prusiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. Other title: Memorix Neurologie.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Pielęgniarstwo neurologiczne / Kazimiera Adamczyk. Publisher: Lublin : Czelej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-083792] (9).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Urazy pnia mózgu : kompleksowa diagnostyka i terapia / red. nauk. Jan Talar. Publisher: Bydgoszcz : Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej im. L. Rydygiera, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Zaburzenia funkcji poznawczych : kieszonkowe vademecum z atlasem / Hans Förstl, Alfred Maelicke, Claus Weichel. Edition: Wyd 1 pol. / pod red. Tomasza Zyssa.Publisher: Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2007. Other title: Demenz Taschenatlas spezial.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Pielęgniarstwo w neurochirurgii / pod red. Roberta Ślusarza, Marii T. Szewczyk ; [aut. Wojciech Beuth et al.]. Publisher: Warszawa : Borgis Wydawnictwo Medyczne, 2006. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Biological psychology / James W. Kalat. Edition: 10th ed.Publisher: Belmont : Wadsworth CEngage Learning, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Mózgowe porażenie dziecięce / pod red. Romana Michałowicza ; współaut. Jadwiga Bogucka [et al.]. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Rehabilitacja w udarze mózgu / pod red. Andrzeja Kwolka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Autonomiczny układ nerwowy / Tadeusz Kuder. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Neurologia dla studentów wydziału pielęgniarstwa / Bożena Adamkiewicz, Andrzej Głąbiński, Andrzej Klimek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Interesujące przypadki neurologiczne / Eugene C. Toy [et al.] ; red. nauk. tł. Adam Stępień ; [tł. Kinga Białas-Świstak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Other title: Case files™.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Usprawnianie po udarze mózgu : poradnik dla terapeutów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej / przekł. Aleksandra Cieślar-Korfel ; Disability and Rehabilitation World Health Organization, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Elipsa-Jaim, 2009. Other title: Promoting independence following a stroke.Availability: Copies available for loan: [M-086155] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Afazjologia / Maria Pąchalska. Edition: Wyd. 1, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-078680] (9).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Choroby otępienne : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Leszka. Edition: Wyd. 2 [popr., uaktualnione, rozsz.].Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i w innych zespołach parkinsonowskich / pod red. Tomasza Sobowa i Jarosława Sławka. Publisher: Wrocław : "Continuo", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym / red. nauk. Agnieszka Nowicka, Wioletta Baziuk. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielogórskiego : Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Neurologia kliniczna : podręcznik dla lekarzy / pod red. Władysława Jakimowicza ; aut. Rudolf Arend [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1961. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Klinimetria w udarach mózgu / Józef Opara ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Edition: Wyd. 2. rozsz.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090318] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Czytam : rehabilitacja chorych z afazją / Katarzyna Gabriel. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej / Izabela Gatkowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Terapia afazji : odbudowywanie umiejętności komunikacyjnych / Katarzyna Gabriel ; [projekt graf. i skład Ewa Kutylak-Katamay]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084430] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Leczenie bólów migrenowych : metoda Klausa Strackharna / Klaus Strackharn ; [tł. Urszula Ososko]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo ASTRUM, [ca 2013]. Other title: Nie wieder Migräne.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Choroba Parkinsona : mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie / pod red. Andrzeja Friedmana ; [współaut:. Andrzej Friedman et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo CZELEJ, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
  Checked out (2).
Lists:
Neurotoksyna botulinowa w praktyce lekarskiej : (dystonie, spastyczność, ból i inne wskazania do leczenia) / Teofan M. Domżał. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-086053] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Neurochirurgia w zarysie / Wojciech Maksymowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).
Lists:
Neurologia kliniczna w zarysie : podręcznik dla studentów medycyny / Władysław Jakimowicz. Edition: Wyd. 3 zm. i uzup. / adaptacji tekstu 3 wyd. dokonał Mieczysław Goldsztajn.Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8] (1).

Powered by Koha