Your search returned 197 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością : [+ scenariusze zajęć] / Agnieszka Ewa Jarkowska. Publisher: Tychy : Maternus Media, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Kinezyterapia / Kazimiera Milanowska. Edition: Wyd. 6 (dodruk).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079481] (2).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Zwyciężać ból : poradnik / Joseph Weisberg, Heidi Shink ; przekł. Zuzanna Piotrowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006. Other title: 3 minutes to a pain-free life.Availability: Copies available for loan: [M-057220] (2).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Elektroterapia : zasady i zastosowanie / Joseph Kahn ; tł. z jęz. ang. Mariusz Górnicz. Edition: Wyd. 2 uaktual. (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. Other title: Principles and practice in elektrotherapy.Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Masaż w wybranych jednostkach chorobowych. Cz. 2 / Adam Zborowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo "AZ", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Masaż klasyczny / Adam Zborowski. Edition: Wyd. 4 zm. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo AZ, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
  Checked out (4).
  On hold (2).
Lists:
Masaż segmentarny / Adam Zborowski. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydawnictwo AZ, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Masaż w wybranych jednostkach chorobowych. Cz. 1 / Adam Zborowski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Wydawnictwo "A-Z", cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Kinezyterapia. T. 1, Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka w kinezyterapii / pod red. Andrzeja Zembatego ; zespół aut. Mirosław Kokosz [et al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. "Kasper", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-111500] (6).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
  Checked out (3).
Kinezyterapia. T. 2, Ćwiczenia kinezyterapii i metody kinezyterapeutyczne / pod red. Andrzeja Zembatego ; współred. t. 2 Mirosław Kokosz ; zespół aut. Mirosław Kokosz [et al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. "Kasper", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-111504] (7).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
  Checked out (2).
Podstawy fizjoterapii : podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów. Cz. 1, Podstawy teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne / pod red. Janusza Nowotnego ; aut. Janusz Nowotny [et al.]. Edition: Wyd. 4 (uzup.).Publisher: Kraków : Wydaw. Kasper, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-079472] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
  Checked out (2).
Lists:
Podstawy fizjoterapii : podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów. Cz. 2, Podstawy metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów / pod red. Janusza Nowotnego ; aut. Janusz Nowotny [et al]. Edition: Wyd. 4 uzup.Publisher: Katowice : Wydaw. Kasper, 2004. Other title: Podstawy metodyczne i technika wykonywania niektórych zabiegów.Availability: Copies available for loan: [M-110310] (3).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Podstawy fizjoterapii : podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów. Cz. 3, Wybrane metody fizjoterapii / pod red. Janusza Nowotnego ; aut. Janusz Nowotny [et al]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Kasper, 2005. Other title: Wybrane metody fizjoterapii.Availability: Copies available for loan: [M-110311] (3).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych / Aleksandra Bauer, Marek Wiecheć, [aut. rozdz. "Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa" Zbigniew Śliwiński]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Ostrowiec Świętokrzyski : Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja, [ca 2008]. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
  Checked out (1).
Edukacja i reedukacja ruchowa : podręcznik dla studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów / pod red. Janusza Nowotnego ; aut. Janusz Nowotny [et al.]. Edition: Wyd. 2 (uzup.).Publisher: Kraków : Wydaw. Kasper, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-066969] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu / pod red. Janusza Nowotnego ; aut. Tadeusz Szymon Gaździk [et al.]. Publisher: Warszawa : MediPage, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Fizjoterapia w geriatrii / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna Maria Borowicz ; aut. : Adrianna Maria Borowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-082164] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii / Janusz Orzech. Edition: Wyd. 2 - rec., zm., uzup., popr.Publisher: Tarnów : "Sport i Rehabilitacja", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Podstawy fizykoterapii / Jan Łazowski ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Edition: Wyd. 3.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Terapia manualna holistyczna. T. 1 / Andrzej Rakowski. Publisher: Poznań ; Sierosław : Centrum Terapii Manualnej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Physiotherapy : pressing issues of everyday practice / ed. by Joanna Witkoś [et al.]. Publisher: Raleigh : Lulu Enterprises, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Fizjoterapia w osteoporozie / Mirosław Janiszewski. Publisher: Lublin : Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych / Helena Bartyzel-Lechforowicz, Eugeniusz Jandziś. Publisher: Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Fizjoterapia w udarach mózgu / Józef Opara ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Publisher: Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090320] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Terapia manualna kręgosłupa / Kenneth A. Olson ; [tł. książki i płyty z jęz. ang. Michał Plewa]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Rafał Gnat.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-084164] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:
Podręcznik medycyny manualnej : atlas zabiegów - miednica, kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup piersiowy, żebra / Zbigniew Arkuszewski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : ELIPSA-JAIM, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-095301] (4).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Perspektywy rehabilitacji osób głuchoniewidomych / red.: Stanisław Kowalik, Augustyn Bańka. Publisher: Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Fizykoterapia : aspekty kliniczne i biofizyczne / Val Robertson [et al. ; tł. z jęz. ang.: Katarzyna Ciechanowska et al.]. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Małgorzata Łukowicz.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2009. Other title: Electrotherapy explained.Availability: Copies available for loan: [M-085547] (3).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
  Checked out (2).
Rehabilitacja w onkologii / red.: Marek Woźniewski, Jan Kornafel. Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-115282] (3).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Lists:

Powered by Koha