Your search returned 73 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Jak i dlaczego się starzejemy / Leonard Hayflick ; z ang. przeł. Małgorzata Symonides. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1998. Other title: How and why we age.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość pod opieką / Ingo Füsgen ; tł. Dariusz Gołka. Publisher: Warszawa : "W. A. B.", 1998. Other title: Im Alter umsorgt.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. Publisher: Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Starość w perspektywie studiów pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Astrid Tokaj. Publisher: Leszno : [Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Dojrzałość : encyklopedia zdrowia / przekł. Paulina Głuchowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2007. Other title: Health series : old age.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Zatrzymaj czas : poznaj pierwiastek wiecznej młodości ciała i umysłu : młodość bez granic / Deepak Chopra ; [tł. Olaf Budek]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion/Septem, cop. 2009. Other title: Ageless body timeless mind : the guantum alternative to growing old.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Kondycja biologiczna ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej polskich kobiet stuletnich = Biological fitness with some special emphasise on physical activity of Polish centenarian women : rozprawa habilitacyjna / Romana Pawlińska-Chmara. Publisher: Opole : Agencja Wydawniczo-Reklamowa K&R, 2009. Other title: Biological fitness with some special emphasise on physical activity of Polish centenarian women.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Demograficzne i indywidualne starzenie się : wyzwania edukacyjne / pod red. Adama A. Zycha. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill ; przeł. Michał Lipa. Publisher: Warszawa : MT Biznes, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość / Simone de Beauvoir ; przekł. Zofia Styszyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Geriatria : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof Galus ; [aut.: Maria Barcikowska et al.]. Edition: Dodr.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. Publisher: Bielsko-Biała : Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Aspekty medyczne starzenia się człowieka / red. Michał Karasek. Publisher: Łodź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-114885] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Wybrane zagadnienia z geriatrii / Adam Rosławski ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość : między diagnozą a działaniem / Remigiusz J. Kijak, Zofia Szarota. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-105141] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań / pod red. Marcjanny Nóżki, Marty Smagacz-Poziemskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Geriatria w przypadkach klinicznych / pod redakcją Barbary Gryglewskiej i Tomasza Grodzickiego. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Choroby wieku podeszłego / Tomasz Kostka, Małgorzata Koziarska-Rościszewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-099438] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Pogoda na starość : podręcznik skutecznego wspierania seniorów / redakcja naukowa Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100187] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim / redakcja naukowa Magdalena Wnuk-Olenicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Psychogeriatria / Janusz Krzyżowski. Publisher: Warszawa : Medyk, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi. Cz. 2 / pod red. Alicji Różyk-Myrty ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod redakcją Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Aktywny senior : jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku? / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Gerokinezjologia : nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym / Wiesław Osiński ; patronat merytoryczny: Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).

Powered by Koha