Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Występowanie i możliwości zagospodarowania energii geotermalnej w Małopolsce / Wiesław Bujakowski, Antoni Barbacki, Leszek Pająk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Publisher: Kraków : IGSMiE PAN - Wydaw., 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych : poradnik metodyczny / Stanisław Dąbrowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Medyczne Borgis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Systemy wspomagania decyzji w gospodarce wodnej : przykłady zastosowań : praca zbiorowa / pod kierunkiem Marka Gromca ; [aut.] Marek Gromiec [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-072031] (2).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Geologia Polski dla geografów / Włodzimierz Mizerski. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003865] (3).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Przewodnik do ćwiczeń z geologii / Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski, Ewa Świerczewska-Gładysz. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075955] (1).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Geomorfologia / Piotr Migoń. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003863] (3).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Historia Ziemi / Steven M. Stanley ; przekł. z jęz. ang. Ireneusz Walaszczyk. Edition: Wyd. 1, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-048299] (6).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
ABC meteorologii / Alojzy Woś ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 3 rozszerz.Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Geodezja czyli Sztuka mierzenia Ziemi / Adam Łyszkowicz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006. Other title: Sztuka mierzenia Ziemi.Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Słownik geologiczny / Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-048560] (4).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Podstawy geochemii środowiska / Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka. Edition: Wyd. I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Hydrogeologia regionalna Polski. T. 1, Wody słodkie / pod red. Bronislawa Paczyńskiego i Andrzeja Sadurskiego ; aut. Kazimierz Burzyński et al. ; Ministerstwo Środowiska. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007. Other title: Wody słodkie.Availability: Copies available for loan: [M-067444] (2).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Hydrogeologia regionalna Polski. T. 2, Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane / pod red. Bronislawa Paczyńskiego i Andrzeja Sadurskiego ; aut. Józef Chowaniec et al. ; Ministerstwo Środowiska. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007. Other title: Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane.Availability: Copies available for loan: [M-067445] (2).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Geologia historyczna dla geografów / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. Edition: Wydanie drugie uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078137] (3).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Geologia regionalna kontynentów / Włodzimierz Mizerski. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051654] (3).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii / Andrzej Wyszkowski. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048689] (9).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski. Edition: Wyd. 4 uaktual., dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Podstawy hydrometeorologii / Urszula Kossowska-Cezak, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi / Krzysztof Szamałek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Der UN-Weltklimareport : Bericht über eine aufhaltsame Katastrophe / Michael Müller, Ursula Fuentes/Harald Kohl (Hrsg.). Publisher: Köln : Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2007. Other title: Bericht über eine aufhaltsame Katastrophe.Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Zasoby Ziemi / J. R. Craig, D. J. Vaughan, B. J. Skinner ; przekł. z jęz. ang. Hubert Sylwestrzak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Other title: Resources of the Earth - origin, use, and environmental impact.Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Geologia Polski / Włodzimierz Mizerski. Edition: Wyd. 3 [zm., rozsz.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Artur Magnuszewski. Edition: Wyd. 3 zm., 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka / Teresa Kozłowska-Szczęsna, Barbara Krawczyk, Magdalena Kuchcik. Publisher: Warszawa : PAN. IGiPZ, cop. 2004. Other title: Influence of atmospheric environment on the human health and well being.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-078130] (2).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Podstawy agrometeorologii / Andrzej Kędziora. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Poznań : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Ćwiczenia i projekty z przedmiotu gospodarka wodna : pomoc dydaktyczna / Wojciech Z. Chmielowski, Adam Jarząbek ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-077533] (5).
  Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Nowe spojrzenie na starą planetę : zmienne oblicze Ziemi / Tjeerd H. van Andel ; przekł. Wiesław Studencki. Edition: Wyd. 2, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Woda w badaniach geograficznych / red. Tadeusz Ciupa, Roman Suligowski. Publisher: Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Instytut Geografii, 2010. Other title: Water in the geographical researches.Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Geologia dynamiczna dla geografów / Włodzimierz Mizerski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).

Powered by Koha