Your search returned 142 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Leksykon ochrony środowiska ze słownikami polsko-angielskim, angielsko-polskim, polsko-niemieckim, niemiecko-polskim / [oprac. pod kier. Marka Maciejowskiego ; przez zespół w składzie Witold Lenart et al.]. Publisher: Gdańsk : Fundacja "Ecobaltic", 1995. Availability: Copies available for loan: [M-093555] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Energetyka a ochrona środowiska / Jerzy Kucowski, Damazy Laudyn, Mieczysław Przekwas. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej / Zbigniew Łepko. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia - krajobraz - energia / Zofia Fischer, Magomerdasuł Magomedow. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ochrona środowiska w Polsce na tle regulacji europejskich : gospodarka odpadami / Anna Streżyńska ; [Biuro Doradztwa Prawnego Kulesza i Kamiński s.j.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia i ochrona środowiska : podręcznik dla studentów / Elżbieta Lonc, Ewelina Kantowicz. Publisher: Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia : słownik encyklopedyczny / [aut. Grażyna Łabno]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Europa, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / Tomasz Żylicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045542] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) : poradnik dla organizacji / [aut. Robert Pochyluk et al.]. Publisher: Kraków [etc.] : Lemtech Konsulting [etc.], 2005. Other title: EMAS.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Lists:
Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS : przewodnik / [aut. Robert Pochyluk, Małgorzata Macniak, Jarosław Szymański]. Publisher: Kraków [etc.] : Lemtech Kolsunting [etc.], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Lists:
Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla. Edition: Wyd. 2, popr. i rozsz.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078145] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Zarządzanie środowiskiem / redakcja naukowa Bazyli Poskrobko ; autorzy Agnieszka Baran [i 9 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-094371] (7).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie / Wacław Adamczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048296] (3).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku / red. nauk. Piotr Jeżowski. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe / pod red. Ewy Katarzyny Czech. Publisher: Warszawa : Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Odkrywanie natury : praktyka głębokiej ekologii / Ryś Kulik. Publisher: Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologiczne kłamstwa ekowojowników / Przemysław Mastalerz. Edition: Wyd. 2, zm.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Chemiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Katastrofy przyrodnicze / Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska : praca zbiorowa / red. nauk. Waldemar Polak, Tadeusz Noch. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Meteorologia dla geografów / Alojzy Woś ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edition: Wyd. 5 popr.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Geoekologia i ochrona krajobrazu : leksykon : praca zbiorowa / pod red. Ewy Malinowskiej, Wojciecha Lewandowskiego, Andrzeja Harasimiuka ; [aut. Tomasz Grabowski et al.]. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Bioenergetyka szansą dla środowiska naturalnego - wybrane zagadnienia / Jan Kumider, Jerzy Zielnica ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo AE, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii / Wacława A. Godlewska-Lipowa, Janusz Y. Ostrowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080167] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Wpływ masowych grobów z I i II wojny światowej na środowisko przyrodnicze / Józef Żychowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Mikroorganizmy w ochronie środowiska / Mieczysław K. Błaszczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Przyszłość ekorozwoju / Stefan Kozłowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Edition: Wyd 2 rozsz.Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090350] (5).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Biologiczne podstawy ochrony przyrody / Andrew S. Pullin ; przekł. pod red. nauk. Januarego Weinera ; [zespół tłumaczy Anna Amirowicz et al.]. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048288] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze.Availability: Copies available for loan: [M-051655] (3).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Ewolucja i dostosowanie biokulturowe.Availability: Copies available for loan: [M-049861] (2).
  Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).

Powered by Koha