Your search returned 79 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Resocjalizacja / Otton Lipkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085703] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / Eugeniusz Bielicki. Publisher: Bydgoszcz : Wydaw. KPSW, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich : analiza pedagogiczna / Andrzej Węgliński. Publisher: Lublin : AWH Antoni Dudek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich : propozycje prawników, lekarzy, działaczy społecznych i pedagogów oraz rozwój więziennictwa do połowy XX wieku / Danuta Raś. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Other title: O poprawie winowajców....Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Więzienie i co dalej / Aleksandra Szymanowska. Publisher: Warszawa : "Żak", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zajączkowski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Rozwój systemu opieki i resocjalizacji : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Stochmiałka. Publisher: Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja skazanych : poradnik dla kuratorów sądowych / Jerzy Kamiński, Stanisław Milewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1975. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085710] (6).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (2).
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085715] (8).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego ; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Warszawski, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym : problemy, diagnoza, profilaktyka / Justyna Strykowska. Publisher: Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji / praca pod red. Anny Kieszkowskiej ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ; Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Publisher: Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2008. Other title: Dilemmas of contemporary prophylaxis and rehabilitation.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem / Maciej Muskała. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych / Tomasz Wach ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064241] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka. Edition: Wyd. 6 popr. i rozszerz.Publisher: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-111038] (5).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
  Checked out (1).
Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-118310] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Teoretyczny model wychowania resocjalizującego w środowisku otwartym / Angelika Paszkiewicz. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100799] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego. Publisher: Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. Publisher: Kraków : Impuls, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Nauczyciel i uczeń w wybranych systemach penitencjarnych Europy Środkowej / Dariusz Widelak. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Doświadczenia życiowe młodzieży z okresu wczesnego dzieciństwa i ich związek z niedostosowaniem społecznym / Bożena Krupa. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Więźniowie "niebezpieczni" - ukryty świat penitencjarny / Sławomir Przybyliński. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:

Powered by Koha