Your search returned 229 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku / pod red. Zbigniewa P. Kruszewskiego ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-075864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel : teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli / Allen T. Pearson ; tł. Andrzej Janowski, Maciej Janowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-100698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Księga 10-lecia : uczelnie niepaństwowe w Polsce / [red. nauk. Józef Szabłowski]. Publisher: Warszawa : Perspektywy Press, 2001. Other title: Księga dziesięciolecia.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew B. Gaś. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej / pod red. Mariana Ochmańskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-047980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce : wyzwania w świetle transformacji systemowej / pod red. Bronisława Misztala. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 3 zaktual. i uzup.Publisher: Poznań : Wydaw. eMPi², 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 3 zaktual.Publisher: Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / Czesław Banach. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [2001]. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym : materiały konferencyjne, Łódź, 13-14 czerwca 2002 r. / pod red.: Jerzego Dietla, Zofii Sapijaszki. Publisher: Warszawa : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 3 zaktualizowane.Publisher: Poznań : eMPi2, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych / Ewa Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046544] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel na starcie / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046507] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Zatrudnianie i awans zawodowy nauczycieli : wzory pism z komentarzem według znowelizowanej Karty Nauczyciela / [oprac. Ewa Góra]. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Segregacje na progu szkoły podstawowej / Barbara Murawska ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Edukacji]. Publisher: Warszawa : ISP, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Reforma oświaty : podstawa programowa i warunki kształcenia / Krzysztof Konarzewski ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Edukacji]. Publisher: Warszawa : ISP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045885] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045857] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciel w labiryncie testów / Anna Kozłowska, Boris Kožuh ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Publisher: Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Pomiar dydaktyczny i ewaluacja w szkole : z teorii i praktyki / Anna Kozłowska. Edition: Wyd. 2 poszerz. i uaktual.Publisher: Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nie bój się pomiaru dydaktycznego czyli o testach osiągnięć uczniów / Anna Kozłowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. Publisher: Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja a zarządzanie : podręcznik akademicki / Jerzy Szczupaczyński ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Publisher: Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Unifikacja czy tożsamość edukacyjna w kształceniu pedagogicznym nauczycieli u progu zjednoczenia z Europą / praca pod red. Ryszarda Parzęckiego, Iwony Marii Strachanowskiej. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo "BORA", 2001. Other title: Unifikacja czy tożsamość edukacyjna.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacyjne aspekty współpracy i partnerstwa w środowiskach lokalnych / red. nauk. Czesław Lewicki. Publisher: Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046890] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Nauczyciele przyszłej szkoły / Józef Kuźma. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Program w edukacji dzieci : geneza, istota, kryteria / Danuta Waloszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Strategie reform oświatowych na świecie : szkolnictwo podstawowe i średnie / Ryszard Pachociński. Publisher: Warszawa : IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Założone a rzeczywiste funkcje nauczyciela w procesie edukacji wczesnoszkolnej / Alina Górniok-Naglik. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).

Powered by Koha