Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesława Kępskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Karolina Bazydło-Stodolna. Publisher: Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Lists:
Przemoc w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych : materiały z konferencji naukowej / pod red. Ireny Pospiszyl ; Katedra Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Badań Edukacyjnych. Publisher: Warszawa : IBE, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Lists:
Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089376] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn / Anna Jarmołowska. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Rozwój teorii i metod polskiej pedagogiki opiekuńczej / Ireneusz Pyrzyk. Publisher: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości / Alicja Szostkiewicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003071] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Sieroctwo społeczne : psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-062731] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Lists:
Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; [wstęp Sylwia Badora, Józefa Brągiel ; aut. Sylwia Badora et al.] ; Uniwersytet Opolski. Edition: [Wyd. 1 dodr.].Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, [2010]. Availability: Copies available for loan: [M-084451] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci "Nasza Chata" / Beata Gumienny. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-054497] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2007 roku / Wydzial Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ; pod kier. Jarosława Dudy, Krystyny Wyrwickiej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Słowo do dzieci i wychowawców / Stefania Wilczyńska ; wybór i oprac. Barbara Puszkin, Marta Ciesielska ; [tł. filologiczne z jęz. żyd. i hebr. Lena Benoualid, Adam Bielecki, Ela Frydman]. Publisher: Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Nasz Dom : zrozumieć, porozumieć się, poznać. 1 / Maria Falska ; wybór i oprac. Marta Ciesielska, Barbara Puszkin ; [Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum. Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy]. Publisher: Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Nasz Dom : zrozumieć, porozumieć się, poznać. 2 / wybór i oprac. Marta Ciesielska, Barbara Puszkin. Publisher: Warszawa : Muzeum Historyczne m. st. Warszawy : Instytut Badań Literackich PAN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. Publisher: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyje PARPA, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Lists:
Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 1 / Zdzisław Dąbrowski. Edition: Wyd. 4 popr., uzup.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002787] (8).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki / Grażyna Gajewska. Edition: Wyd. 3 popr.Publisher: Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003299] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 2 / Zdzisław Dąbrowski. Edition: Wyd. 4 popr., uzup.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002791] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).

Powered by Koha