Your search returned 385 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych : praca zbiorowa zespołu nauczycieli Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku / pod red. Alicji Majewskiej-Gałęziak ; [aut. Małgorzata Chrzanowska et al.]. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046886] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym / Teresa Siek-Piskozub. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Twórczość metodyczna nauczyciela / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego / [red. nauk. Eugeniusz Ruśkowski]. Publisher: Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Gry i zabawy z maluchami / Jackie Silberg ; il. Linda Greigg ; przeł. Jolanta Jaworska i Teresa Maciejewska. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zdobywanie wiedzy : poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje) / Romuald Kolman. Publisher: Bydgoszcz ; Gdańsk : Branta, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Film na lekcjach "Wychowania do życia w rodzinie" : scenariusze zajęć / pod red. Teresy Król. Publisher: Kraków : Rubikon, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046444] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński. Edition: Wyd. 6.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1995. Availability: Copies available for loan: [M-085168] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Pomocnik wychowawcy Szkoły Triumfu czyli Jak nie zwariować ze Szkołą Triumfu / Barbara Bartoszewska, Grażyna Kasperek, Magdalena Machowska. Publisher: Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. Publisher: Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Edukacja aksjologiczna. T. 4, Wybrane problemy przekazu wartości / pod red. Katarzyny Olbrycht. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999. Other title: Wybrane problemy przekazu wartości.Availability: Copies available for loan: [M-046413] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Władysław Piotr Zaczyński. Publisher: Warszawa : Wydaw. "Żak", 1995. Availability: Copies available for loan: [M-046499] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Podręcznik przedszkolanki : grupa młodsza i średnia / D. Chauvel, A.-M. Casanova ; tł. Marcin Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Cyklady, 1998. Other title: Manuel de la maternelle, petite et moyenne section.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Podręcznik przedszkolanki : grupa starsza / D. Chauvel, D. Champagne, F. Wis-Loirat ; tł. Jolanta Zając i Teresa Zielińska. Publisher: Warszawa : "Cyklady", 1998. Other title: Manuel de la maternelle, grande section.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zajęcia muzyczne w przedszkolu : grupy starsze / B. Gallen, C. Toupet, F. Simon ; tł. Marcin Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Cyklady, 2001. Other title: Éducation musicale.Availability: Copies available for loan: [M-113495] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zajęcia muzyczne w przedszkolu : grupy młodsze / A. i J.-M. Versini, M.-N Biguet ; tł. Andrzej Wróblewski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Cyklady, 2001. Other title: Jeux d'ecoute.Availability: Copies available for loan: [M-113493] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Gry i zabawy w przedszkolu : rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji / D. Chauvel, V. Michel ; tł. Marcin Zieliński. Publisher: Warszawa : Cyklady, 1999. Other title: A la maternelle: des jeux avec des règles à faire ou à inventer pour développen l'intelligence.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Jak pisać prace dyplomowe? : (wskazówki praktyczne) / Krystyna Kwaśniewska. Publisher: Bydgoszcz : Wydaw. KPSW, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janus-Sitarz. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zabawy teatralne w przedszkolu : 100 proopozycji / D. Mégrier ; tł. Andrzej Wróblewski. Publisher: Warszawa : "Cyklady", 2000. Other title: 100 jeux de théatre a l'école maternelle.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zabawy relaksujące dla przedszkolaków / D. Chauvel, Ch. Noret ; tł. Marcin Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Cyklady, 2000. Other title: Jeux pour détendre et relaxer les enfants 2 à 6 ans.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych / Barbara Jedlewska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Warsztaty edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Europa, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć ; konsultacja filologiczna Jan Miodek. Edition: Wyd. 4, popr.Publisher: [Wrocław] : Kolonia Limited, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045871] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. 1 / Jadwiga Krzyżewska. Publisher: Suwałki : Omega, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 2 / Jadwiga Krzyżewska. Publisher: Suwałki : Omega, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Środowisko w wychowaniu przedszkolnym : odkrywanie, rozumienie, twórczość artystyczna / Denise i Pascal Chauvel ; tł. Andrzej Wróblewski. Publisher: Warszawa : Cyklady, 2000. Other title: Pédagogie et environnement.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Pierwsze doświadczenia naukowe przedszkolaka / D. Chauvel, V. Michel ; tł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. Publisher: Warszawa : "Cyklady", 1999. Other title: Sciences dès la maternelle.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zajęcia twórcze w przedszkolu : przedmioty i obrazy / Sylvia Dorance ; tł. Jolanta Zając i Teresa Zielińska ; [il. Annie Beaumont]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Cyklady, 1999. Other title: Activités créatives à la maternelle : des objets et des images.Availability: Copies available for loan: [M-083146] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Wakacje Kamy : opowiadania i zabawy dla przedszkolaków / Barbara Niedźwiedzka ; [il. Igor Moniatowski]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Cyklady, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).

Powered by Koha